Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Vai politiskajām un pārvaldes amatpersonām izpildu varā ir pienākums cienīt sabiedrību, ievērot Satversmes normas un labas pārvaldības principu, kā arī veikt pasākumus, lai nostiprinātu valsts valodas statusu latviešu valodai? 

X Starptautiskā slimību klasifikācija ietver diagnozi "viegli kognitīvi traucējumi" (kods F06.7). Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā norādīta informācija: "Tiem raksturīgi atmiņas traucējumi, mācīšanās grūtības, samazināta spēja ilgāku laiku koncentrēties kādam uzdevumam. Bieži, mēģinot ķerties pie psihiskas slodzes, ir spēcīga garīga noguruma sajūta un jauna materiāla apgūšana subjektīvi apgrūtināta pat tad, ja tā objektīvi veicas sekmīgi. Šo diagnozi noteic tikai saistībā ar specifiskiem somatiskiem traucējumiem un to nevar noteikt, ja ir vēl kādi psihiski vai uzvedības traucējumi, kas atbilst šīs klasifikācijas F10-F99 kodiem. Traucējumi var būt pirms, var kombinēties vai sekot pēc daudzveidīgām infekcijām vai somatiskām pārmaiņām kā cerebrālu, tā sistēmisku slimību gadījumos, bet tieša norāde par smadzeņu bojājumu nav obligāta. Var diferencēt no postencefalītiska sindroma (F07.1) un pēckontūzijas sindroma (F07.2), kam ir atšķirīga etioloģija, šaurāks vispārējo vieglāko simptomu diapazons un kas parasti ir īslaicīgi."

Rezumējot – šo diagnozi ilgāku vai īsāku laika periodu var piemērot būtībā ikvienai personai. Turklāt faktiski ārstam nav pamata kaut īslaicīgu periodu nepiemērot šo vai līdzīgu diagnozi (organiska astēnija - F06.6 u.c.), ja pacients, kuram anamnēzē bijusi galvas trauma, pārciesta intoksikācija (arī narkoze), infekcija vai attīstās, piemēram, ateroskleroze, endokrinoloģiska saslimšana (diabēts u.c), pats akcentē tieši minētos simptomus. 

Pagājušā gada 31.jūlijā raksta autors tika nosūtījis šāda satura elektronisko vēstuli:

"Iekšlietu ministram M. Kučinska kungam

informācijai - Valsts prezidentam E. Rinkēviča kungam

Oskara Bundžas, ārsta, priekšlikums.

Esmu ārsts, kurš ilgstoši darbojas garīgās veselības aprūpes jomā. Uzskatu, ka steidzami nepieciešams grozīt MK 08.03.22. noteikumu Nr. 157 (reglamentē atbrīvošanu no valsts valodas eksāmena) 2.pielikuma II daļas 65.punkta normu. Pašlaik noteikts, ka pilnīgs atbrīvojums no eksāmena pienākas visām personām, kuru slimības diagnozes kods ir "F06". Lai gan problēmjautājums ir izteikti sensitīvs, minētā tiesību akta sagatavotāji pieļāvuši acīmredzamu nolaidību!

Uzskatu, ka diagnoze jāpapildina ar koda ceturto zīmi, piemēram, F06.0 - organiska halucinoze, F06.2 - organiski (šizofrēnijai līdzīgi ) murgi, F06.5 - organiski disociatīvi traucējumi. Proti, MK noteikumi pašlaik paredz, ka pilnībā atbrīvojamas arī personas ar traucējumiem, kas var noritēt pat tik viegli, ka pašas par sevi nerada kontrindikācijas, piemēram, ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai - ja diagnozes kods ir F06.6 -organiski astēniski traucējumi, F06.7 - organiski viegli kognitīvi traucējumi, kā arī F06.3 - organiski afektīvi traucējumi vai F06.4 - organiska trauksme.

Personām, kurām diagnosticēti iepriekšējā rindkopā minētie traucējumi, ja arī tie traktējami kā viegli un koriģējami, saskaņā ar MK noteikumu Nr.157 pašreizējo redakciju tomēr pienākas atbrīvojums no eksāmena. Turklāt normatīvais akts neparedz tiesības ārstam, izdodot atzinumu, traktēt normas brīvāk un individuāli piemērot katram gadījumam.

Publiskajā vidē parādās arvien vairāk fotogrāfiju un videoierakstu, kur uz valodas eksāmenu dodas personas ar acīmredzamām organisku personības izmaiņu izpausmēm. Iespējams, rehabilitologi nav pamanījuši nepilnības pielikuma 65.punktā, un personas nemaz nav tikušas virzītas veikt pārbaudi pie psihiatra.

Šķiet, pagaidām mūsu valstij naidīgie spēki nav vēl pamanījuši manis norādīto nepilnību tiesību aktā, jo tā netiek aktualizēta saistībā ar fotoattēliem un sižetiem. Tomēr steidzami būtu nepieciešams normu precizēt ar diagnozes koda ceturto zīmi."

N. B. Lai, lasot šo rakstu, labāk izprotama lietas būtība un pretrunas, autors pievieno saites uz MK noteikumiem, kas reglamentē atbrīvošanu no valsts valodas eksāmena kārtošanas https://likumi.lv/ta/id/330669-noteikumi-par-valsts-valodas-zinasanu-apjomu-un-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-kartibu (sk.2.pielikuma II daļu), kā arī kontrindikāciju piemērošanu darbam apsardzē vai ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanai https://likumi.lv/ta/id/341445-noteikumi-par-veselibas-parbaudem-un-mediciniskajam-pretindikacijam-ierocu-glabasanai-un-darbam-ar-ierociem-ka-ari-apsardzes-sertifikata-sanemsanai-un-apsardzes-komersanta-registresanai (sal. sk. 1.pielikuma 2.1.punktu –  visticamāk, statistiski lielākajai daļai to personu, kurām noteiktas populācijā plaši realitātē izplatītu organisku psihisku traucējumu diagnozes ar kodiem F06.6 vai F06.7, nebūs medicīnisku kontrindikāciju darbam apsardzē vai ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanai.)

Ir saņemtas vēstules no Iekšlietu ministrijas, VISC kā Izglītības ministrijas padotības iestādes un Veselības ministrijas par iesnieguma kārtējo pārsūtīšanu (sk. pielikumā VISC, par Noteikumu Nr. 157 saturu kopumā atbildīgās institūcijas, atsūtīto dokumentu). Tikmēr relatīvi mierīgi pagājis 2023.gada augusts un septembris, kad arvien aktīvāk tika runāts par Krievijas pilsoņu iespējamu izraidīšanu no valsts. Ap gadumijas laiku problēma atkal aktualizējās, bet nevienu pārvaldes amatpersonu un izglītības ministri kā politiski atbildīgo amatpersonu joprojām nesatrauc skaidri identificējamais "robs" MK noteikumos.

Nebūs brīnums, ja galarezultātā normu vētīs Eiropas Cilvēktiesību tiesa un piespriedīs no mūsu valsts budžeta maksāt kompensācijas kādiem latviešu valodas nepratējiem, jo viņiem saskaņā ar spēkā esošo MK noteikumu redakciju būtu taču pienācies atbrīvojums no eksāmena. Kā valsts vainu pastiprinošs apstāklis tiks, iespējams, minēti dažāda ranga politisko un pārvaldes amatpersonu ar publisko mediju starpniecību sabiedrībai līdz šim tiražētie skaidrojumi, ka no eksāmena pilnībā varot tikt atbrīvoti vien cilvēki ar ļoti smagiem vai smagiem garīga rakstura funkcionāliem traucējumiem.

Tā acīmredzami ir melošana vai nekompetence un kārtējais mēģinājums savu (valsts) atbildību novelt uz ģimenes ārstiem, rehabilitologiem, psihiatriem. Proti, agri vai vēlu tiks meklēti situācijas vaininieki, un tad izrādīsies, ka vispār jau prasība zināt valsts valodu esot formāla un neviena valsts amatpersona nejūtoties atbildīga par problēmsituāciju; tātad vainīgie ir ārsti, kuri nezina likumus un neprot tos piemērot. Tiesa gan, arī mediķiem pēdējais laiks būtu sasparoties un savās profesionālajās organizācijās izvērtēt, cik lielu administratīvo slogu var panest ārsts; jo īpaši, apzinoties, ka vienlaikus mēdz vairoties arī emocionālā spriedze.

Izpildu varas institūciju vilcināšanās operatīvi novērst acīmredzamu nepilnību MK noteikumos mudina domāt, ka “robs” tiesību aktā nav neuzmanības kļūda, bet radīts apzināti - kādu darbspējīga vecuma ļaužu, kuri nevēlas mācīties latviešu valodu, interesēs.

Diemžēl valoda ne vienmēr rūp pat runās aktīviem tās aizstāvjiem, arī Nacionālās apvienības Saeimas frakcijai, kas atturējās rosināt parlamentāro kontroli vai veikt jelkādus atbilstošus pasākumus, kad pagājušā gada 8.septembrī šī raksta autors nosūtīja elektronisku vēstuli ikvienam no frakcijā tobrīd esošajiem deputātiem. Tātad NA politiķi akceptē situāciju, ka indikācija Krievijas pilsoņu pilnīgai atbrīvošanai no valsts valodas eksāmena pašlaik ir dažas tādas psihisko traucējumu diagnozes, ko piemērot var faktiski ikvienam un kas vēlāk nerada personai nekādas traucējošas sociālas sekas.

Bet varbūt politiķi šaubās, vai prasība sadzīvē zināt valsts valodu ir atbilstoša Satversmes 99.pantā un EP Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9.panta pirmajā daļā noteiktajam absolūtajam aizliegumam ierobežot cilvēka domu brīvību? Varbūt pareizāk būtu iesākumā rast skaidrību šajā fundamentālajā jautājumā un tikai pēc tam izdot dažādus tiesību aktus?

Valsts izglītības satura centra vēstule - Par saņemto ierosinājumu

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) ir iepazinies ar ārsta Oskara Bundžas priekšlikumu elektroniskā pasta vēstulē (turpmāk – vēstule), kas 2023. gada 31. jūlijā pārsūtīta no Iekšlietu ministrijas saistībā ar nepieciešamajiem grozījumiem Ministru Kabineta noteikumu Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.157) 2. pielikumā “Funkcionēšanas ierobežojumi un diagnozes, kuru dēļ tiek noteikti atvieglojumi un atbrīvojums no valsts valodas prasmes pārbaudes”.

Centrs augsti novērtē Oskara Bundžas kā ārsta ieteikumus, taču vērš uzmanību uz to, ka vēstulē izklāstīto problēmu risināšana nav centra kompetencē. Centra ieskatā Oskara Bundžas priekšlikums būtu jāizvērtē attiecīgiem medicīnas speciālistiem, tādēļ centrs pārsūta Oskara Budzas vēstuli (skat. šīs vēstules Pielikumu) Veselības ministrijai kā atbildīgajai iestādei par valsts veselības nozares politiku un tās īstenošanu.

Centrs kā atbildīgā iestāde par valsts valodas prasmes pārbaudes (turpmāk – pārbaude) nodrošināšanu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 157 pēc Veselības ministrijas viedokļa sniegšanas, ierosina organizēt sanāksmi ar medicīnas speciālistiem, lai pārrunātu problēmas, kas konstatētas praktiskajā pieredzē saistībā ar MK noteikumos Nr. 157 paredzētajiem atvieglojumiem pārbaudes kārtošanā vai atbrīvojumu no pārbaudes pilnībā.

Vadītājs Liene Voroņenko

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Karš kibertelpā

FotoKrievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) ir izmantojis ievainojamību, kas tika atklāta 2023. gada sākumā populārā Čehijas programmatūras giganta “JetBrains” produktā.
Lasīt visu...

21

Gauss – kas viņš ir? Vairāk Ostaps Benders vai Maikls O’Līrijs?

FotoPatiesības mirklis par airBaltic spējām segt obligāciju saistības arvien tuvāk. Attiecīgi arī Gausa retorika arvien nepārliecinošāka un sabiedrības uzmanība saasinātāka.
Lasīt visu...

21

Ak, eglīte...

FotoPēdējās darbdienās pirms Ziemassvētkiem netālu no manām mājām parādījās trīs hektāru kailcirte egļu mežā vietā, kur to galīgi nebiju gaidījis. Līdz likumā noteiktajam galvenās cirtes vecumam šim mežam bija jāaug vēl vairāk nekā 20 gadus, un, kā liecina Valsts meža dienesta dati, arī galvenās cirtes caurmērs (t.i., koku resnums), kas ļautu mežu nocirst ātrāk, vēl nebija sasniegts. Tātad skaidrs, ka šeit veikta sanitārā cirte[1] vai rekonstruktīvā cirte[2]. Tātad mežs nocirsts tāpēc, ka atzīts par bojātu vai neproduktīvu.
Lasīt visu...

12

Tramps esot atkal ko sliktu pateicis. Iespējams. Tomēr - kas notiek Latvijā?!

FotoKatrā valstī ir "stratēģiski svarīgas" jomas. Diemžēl, vērtējot savus kolēģus, ārstus un viņu absolūti toleranto attieksmi pret resertifikācijas procedūru, kas mūsu "de iure" demokrātiskajā valstī gadiem ilgi nav saprotama ne loģiski, ne tiesiski, var secināt, ka liberālās demokrātijas (vai tomēr maskēta totalitārisma) idejas ir pārņēmušas pat mūsu tautas it kā kritiski domājošo daļu.
Lasīt visu...

21

Saeimas deputāti pamazām sāk kaut ko nojaust

FotoRedzot grūti un ļoti dārgi risināmo problēmu apjomu Satiksmes ministrijā, deputāti beidzot nonāca pie atskārsmes, ka ir stipri nokavējuši ar ministra demisijas pieprasījumu. Tālis Linkaits sen vairs nav ministrs. Diemžēl, iedziļinoties problēmās. regulāri nākoties atdurties pret Linkaita ministrēšanas laika neizdarībām vai varbūt pat "ļaundarībām".
Lasīt visu...

21

Nu nevarēja jau cerēt, ka Latvija nesaķers šo „progresīvo” infekciju, bet gan jau pāries arī tā

FotoBet, klau, esot tādi "progresīvie". Cik lasu soctīklos, tādas sniegpārslas, visi tik iekļāvušies kroplībā, kas pasaulē valda šobrīd, bet drīz pāries, nevieni vienacainie ilgi nevar ķeipt. Un tie mūsu pusbērni, tās sniegpārslas, iekļauj katru kroplību, grib iekļauties lielā, lielā cancelēšanā, nav svarīgi, kurā, ka tik kancelēt.
Lasīt visu...

12

„Vienotība” ir kā gangrēna uz kādas no ekstremitātēm, kas ir jāamputē, atdalot to no ķermeņa - tautas

FotoPolitiskā komunikācija ļoti ietekmē sabiedrības viedokļus un uztveri. Kas notiek, ja publiska komunikācija ar iedzīvotājiem, skaidrojot konkrētu lēmumu, nepastāv, to slēpj, izvairās vai noslepeno ar birku “valsts noslēpums”? Pēdējais vispār LEGĀLI piesedz ļoti lielu korupcijas apmēru valsts iestādēs un politiķu darbībā, lai tos nevarētu tiesāt pēc likuma, jo šobrīd likums NEstāv pāri noziedzīgu un korumpētu ierēdņu, iestāžu un politiķu darbībām. Tikmēr mūs, parastos, met “būrī” par vienu nočieptu makaronu paku, jo gribējās ēst.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par jaunā „Rail Baltica” dzelzceļa tilta būvniecību: naudas nav, taču būvējam!

Vismaz uzbūvēsim trīs labā krasta balstus ar laidumiem, un tad jau redzēs, varbūt pat saimniecībā...

Foto

"Latvijas pasta" nesmukumi, jeb Linkaita saimniekošanas rezultāti Satiksmes ministrijā nebeidz pārsteigt

Nule pēc virknes skandālu atkāpās "Latvijas pasta" padome. Tā tam arī vajadzēja būt, taču kurš...

Foto

Krievu latvieši, nevis Latvijas krievi: latvietībai jākļūst par lipīgu, pievilcīgu zīmolu

Raksta beigās piedāvāšu neizmantot "Latvijas krievu" vai "Latvijas ukraiņu" terminus, kad runājam par Latvijas pilsoņiem....

Foto

Viss ir lieliski, tikai neprasiet mums neko par tiem 200 miljoniem eiro, ko mums vasarā atkal vajadzēs no nodokļu maksātāju kabatas!

Apkopojot 2023.gada nozīmīgākos statistikas datus...

Foto

Dzintars izēd Kiršteinu - un kas tālāk?

Vēl tikai slinkais nav uzrakstījis par Aleksandra Kiršteina izlingošanu no pašpasludinātās nacionālās apvienības (NA). Iespraudīšu arī savus ķešā aizķērušos...

Foto

Kāpēc LTV nespēj un nevēlas raidījumus organizēt efektīvi un operatīvi?

Latvijas televīzija aktīvi jau vairākas dienas reklamē 6.februāra raidījumu ar konkrēta "viesa" piedalīšanos. Viņš nav izcils zinātnieks,...

Foto

"Pasažieru vilciena" valde atrod "pārmijniekus"

Izcils „ViVi” valdes paziņojums! Tikai vienā teikumā ir izdevies pierādīt visu savu nekompetenci. AS "Pasažieru vilciens" jaunajai padomei laikam vairs nebūtu...

Foto

Briškena politiskās bezatbildības un profesionālās nespējas dēļ ir apdraudēta turpmākā Latvijas reģionu ekonomiskā attīstība

Nacionālā apvienība (NA) rosina izteikt neuzticību satiksmes ministram Kasparam Briškenam (Progresīvie), to...

Foto

Re, cik smuki es varu izteikties arī par skolu slēgšanu (bet tās vienalga tiks slēgtas)

Skola ir kas vairāk par ēku pagasta vai pilsētas vidū. Diskusijām...

Foto

Ja iedzīvotājiem jāgatavo sava 72 stundu soma, tad sabiedrība grib redzēt, kā savu “somu” kārto valsts

72 stundu soma un klausies radio! Mani šis nemierina. Ne...

Foto

Gulags pie apvāršņa

Krievijas Valsts domes valdošās frakcijas “Vienotā Krievija” deputāts ar ģenerāļa uzplečiem Andrejs Guruļovs neslēpj, ka jāatjauno gulaga tipa nometnes, lai tie, kas iekšzemē...

Foto

Skola, kurai paveicās

Varbūt zinošie apzinās, ka tuvojas kas neizbēgams, un tāpēc, laikus atkāpjoties, tiek "dedzināti tilti", vien žēl, ka šīs ugunis mums tiek pasniegtas kā nepieciešamība mūsu tumsonības...

Foto

Pilnmēness mistērijas

To, ka Mēnesim ir ietekme uz planētas Zemes dzīvi un arī cilvēku psihi, mūsu senči tika pamanījuši jau sen. Latvijā dzīvojošiem ir it sevišķi...

Foto

Svarīgi nekļūt atkarīgiem no svešas žēlastības!

Ir kāds vēsturisks janvāra datums, kuru parasti aizēno gan barikāžu laiks, gan, mazliet mazāk, arī 13.janvāra nemieri. Gan nesenie, gan...

Foto

Par atbildību pašreizējā haosa un nebūšanu sakarā pasažieru vilcienu satiksmē

Tā kā 15 gadus nostrādāju VAS "Latvijas dzelzceļš" atbildīgā amatā, tad man ir gana daudz pieredzes...

Foto

Krišjānis Kariņš kļūst par apkaunojumu Latvijas politikai un arī savai partijai

Saeimas deputātu grupas vizīte Ķīnā un Krievijas graudu tranzīts caur Latviju pēdējās nedēļās ir politiskās...

Foto

Atkal

Atkal zobens pacēlies pār dažām skolām, šoreiz Kurzemes pusē. Aizķēra, jo vienā no tām savlaik esmu strādājusi. Laikam vēršot ciet. Nē, vēl jau nekas neesot...

Foto

Īss komentārs par uzņēmēja Guntara Vītola izteikto viedokli “airBaltic” un tā nulles vērtības sakarā

Viss ir pareizi, un žetons Guntaram par drosmi, tikai jebkuram cilvēkam, kuram...

Foto

Kas mums pieder?

Valsts esot mēs, mēs esot bagāti - mums pieder meži, vien koku cenas mums ir augstākas kā Norvēģijā un Zviedrijā, mums pieder spēkstacijas,...

Foto

Vienu sabiedrisko mediju mums būs daudz vienkāršāk kontrolēt un komandēt nekā divus!

Ceturtdien Saeimā galīgajā lasījumā gandrīz vienprātīgi atbalstīja Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanu no...

Foto

Tā kā KNAB Straume ir piebarots, Kariņš bez bažām var par nodokļu maksātāju naudu doties priekšvēlēšanu braucienā uz Valmieru

2024. gada 17. janvārī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš dosies reģionālajā...