Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Mēs, Dreiliņu iedzīvotāji, ar šo vēstījumu, lūdzam Jūs savu pilnvaru un kompetences ietvaros iestāties pret plānoto "Koģenerācijas iekārtas būvniecības Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai" (atkritumu dedzināšanas rūpnīcas) ieceres virzību pie Rīgas pilsētas robežas, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.

Informācija par plānoto projektu: SIA “Vides resursu centrs” (kuram pieder nekustamie īpašumi "Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”) Ropažu novada teritorijā, Dreiliņos, kas atrodas novada rietumu daļā netālu no Rīgas pilsētas teritorijas robežas, plāno būvēt koģenerācijas iekārtu Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai.

•     teritorija - 6,8 ha

•     būves augstums - 60m (divu 9-stāvu māju augstums)

•     skursteņa augstums - 80m

•    tuvākās apdzīvotās vietas - Dreiliņi (t.sk. ciemats “Saulīši"), Pļavnieki, Ulbroka, Acone, Ķengarags, Mežciems

•     tuvākās dzīvojamās mājas - 550m

•     kurināmais - no atkritumiem iegūts kurināmais,

•     papildu kurināmais - dīzeļdegviela

•     sadedzināmo atkritumu apjoms - 143 000 tonnas gadā

•     sadedzināšanas rezultātā iegūtie produkti:

- ārdu tipa sadedzināšanas iekārtas darbības rezultātā radīsies aptuveni 13 249 t/gadā mitru izdedžu (vidējais ūdens saturs 17%);

- verdošā slāņa tehnoloģijas izmantošanas gadījumā aptuveni 4 344 t/gadā izdedžu.

•     Emisijas daudzums tiek aprēķināts, balstoties uz prognozēto kurināmā patēriņu -143 000 t/gadā.

•     objektā paredzēts uzglabāt līdz 50 tonnām dīzeļdegvielas, līdz 49 tonnām amonjaka ūdens šķīduma.

Vēlamies uzsvērt, ka Dreiliņu ciema (t.sk. ciemats "Saulīši) tuvumā atrodas Ulbroka, Acone, Pļavnieki, Ķengarags, Mežciems, kur pēc statistikas datiem 2023.gadā (data.stat.gov.lv) kopā dzīvo vairāk nekā 110 tūkstoši iedzīvotāju, kuri tiks pakļauti šādiem potenciāliem riskiem - sprādzienbīstamības, ugunsgrēka, veselības un dzīvības, ķīmisko vielu ietekmes, gaisa un vides piesārņojuma.

Jautājums par projekta ieceri tika aktualizēts 2023.gada pavasarī, kad sabiedrība aktīvi iesaistījās un tika panākts:

•     No sabiedrības plašu atbalstu guva ierosinātā iniciatīva platformā ManaBalss.lv “Par Pierīgu bez atkritumu dedzināšanas!”, kurā tika savāktas 11 336 balsis;

•     Ropažu novada pašvaldībā tika iesniegti 1133 iesniegumi ar lūgumu atcelt pilnībā Ropažu novada pašvaldības domes 01.12.2021 pieņemto Lēmumu un apturēt lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu;

•     Iedzīvotāju spiediena ietekmē, Ropažu novada domes deputāti ar savu balsojumu apturēja, bet neaizliedza atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvniecības ieceres realizāciju, kā rezultātā ieceres realizācija turpinās.

•     Papildus tam ir notikušas vairākas tikšanās ar Ropažu novada domes pārstāvjiem, kā arī ar SIA “Vides resursu centrs” pārstāvjiem, iedzīvotāji ir uzdevuši daudz jautājumu (t.sk. tehnisku), uz kuriem nav saņemtas atbildes.

Ropažu novada dome ir norādījusi, ka būs pret šīs ieceres īstenošanu Dreiliņos, kamēr iedzīvotāji nelūgs atkritumu dedzinātavas būvniecības ieceres realizāciju. Šādi solījumi ir netieši, kas negarantē solījumu izpildi, kā rezultātā iedzīvotājiem ticība ir zudusi.

Neskatoties uz to, ka iedzīvotāji ir pauduši kategorisku „nē”, atkritumu dedzināšanas iekārtas būvniecības jautājums joprojām ir aktuāls, SIA “Vides resursu centrs” turpina virzīt koģenerācijas iekārtas būvniecības ieceres īstenošanu jebkādiem līdzekļiem, organizējot sadarbības tematiskās tikšanās, mēģinot pārliecināt sabiedrību par plānotās atkritumu koģenerācijas (dedzināšanas) iekārtas "nekaitīgumu", uzspiežot vienpusēji subjektīvu redzējumu un viedokli.

Turklāt SIA “Vides resursu centrs” vairāk nekā 1,5 gadu garumā nav uzskatījis par nepieciešamu izpētīt/izvērtēt citas alternatīvas vietas, kur šī koģenerācijas iekārtas būvniecība neapdraudētu iedzīvotāju veselību un to dzīvības. Plānotai projekta "Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai" realizācijai līdzekļu taupības nolūkos SIA "Vides resursu centrs" ir apzināti izvēlējusies zemesgabalu Dreiliņos, kur ir pieejama esošā infrastruktūra (siltumtīkli, dzelzceļa līnija, apakšstacija).

Dreiliņu iedzīvotāji joprojām kategoriski iebilst PRET projekta "Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai" norādot uz šādiem argumentiem un faktiem:

1.   Iedzīvotāju maldināšana

Mūs uztrauc fakts, ka SIA "Vides resursu centrs" atkritumu dedzināšanas rūpnīcas izbūves projekta ieceri virza negodprātīgi, maldinot iedzīvotājus ar pretrunīgu informāciju, slēpjot informāciju par izmantojamā kurināmā kvalitātes rādītājiem, manipulē ar iedzīvotāju apziņu, organizē reklāmas kampaņas, prezentē plānotās atkritumu dedzināšanas rūpnīcas maketu, u.c. līdzvērtīgas maldinošas aktivitātes.

Piemēram, nepārtraukti tiek norādīts maldinošs projekta nosaukums:

•     Jaunas klimata neitrālas koģenerācijas stacijas būvniecība (sākotnējais nosaukums);

•     Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtas (būves) izbūve (no Ropažu novada domes publiski pieejamiem dokumentiem - protokoliem);

•     Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai (IVN nosaukums);

•     Reģenerācijas stacija Ropažu novadā (SIA “Vides resursu centrs" reklāmas video), u.c.

Ņemot vērā visas SIA “Vides resursu centra” augstākminētās aktivitātes un SIA “Vides resursu centra” sabiedriskajā apspriešanā pausto, ir secināms, ka atkritumu dedzināšanas rūpnīcā, kuru tik uzstājīgi plāno, norādām, ka Dreiliņos netiks pielietotas tās modernākās tehnoloģijas kādas ir pieejamas citviet Eiropā (Kopenhāgenā, Skandināvijā, Itālijā, Šveicē, utt.) atkritumu dedzināšanas rūpnīcās, pamatojot ar to, ka tas ir pārāk dārgi un nav pietiekamu finanšu resursu, lai nodrošinātu atkritumu dedzināšanas rūpnīcas stabilu, rentablu un ilgtspējīgu ekspluatāciju un darbību.

2.   Vides stāvoklis un tā potenciālais piesārņojums

Šī brīža Ropažu novada galvenais piesārņojuma avots ir autotransports. Stopiņu pagastā šobrīd jau atrodas 71-74% izmešu avotu.

Gadījumā, ja tiks pieļauta SIA "Vides resursu centrs" atkritumu dedzināšanas rūpnīcas izbūves projekta ieceres īstenošana, vides piesārņojums būtiski pasliktināsies.

Būtiski pieaugs kravas autotransporta kustība. Atsaucoties uz SIA “Vides resursu centra” sniegtajiem datiem, plānotā kravas autotransporta kustība ir 1 kravas autotransports stundā, kas piegādās atkritumus. Tajā pat laikā netiek norādīts, cik bieži ar kravas automašīnām tiks izvesti un kādā veidā tiks utilizēti atkritumu sadedzināšanas rezultātā iegūtie tvaika katla pelni, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 302 klasificējami kā bīstami atkritumi ar atkritumu klasi 190111 - bīstamas vielas saturošas smagās pelnu frakcijas un izdedži, kurus slēgtās tilpnēs paredzēts uzglabāt līdz 300 tonnām. Pelnu, izdedžu izkraušanas un pārvadāšanas laikā veidosies kaitīgi un bīstami putekļi, kas izplatīsies tuvākajā apkārtnē.

Visā pasaulē visu veidu sadedzināšanas iekārtas izdala piesārņojumu atmosfērā:

•     Gaisa piesārņotāji, piemēram, cietās daļiņas, kas izraisa plaušu un sirds slimības;

•     Smagie metāli, piemēram, svins, kadmijs un dzīvsudrabs, kas izraisa neiroloģiskas slimības;

•     Toksiskas ķīmiskas vielas, piemēram, dioksīni, polihlorbifenili, polihlorēti naftalīni, hlorēti benzoli, poliaromātiskie ogļūdeņraži, kas izraisa vēzi un citas veselības problēmas.

Ir zināms, ka daudzas no šīm ķīmiskajām vielām ir noturīgas (ļoti izturīgas pret noārdīšanos vidē), bioakumulatīvas (uzkrājas dzīvojot organismu audos) un ir toksiskas. Dioksīnu savienojumi ir visbīstamākie cilvēka veselībai. Pasaulē nav nevienas sadedzināšanas iekārtas, kas spētu samazināt šo toksisko vielu līmeni emisijās līdz nullei. Dioksīnu pārbaudēs ir pierādīts, ka tie saglabājas cilvēku organismos visā pasaulē, un tie ir identificēti kā daudzu vēža izraisītāju cēlonis, atzīst ASV Vides aizsardzības aģentūra.

(The Guardian: Incinerator cancer threat revealed: https://amp.theguardian.com/environment/2000/may/18/pollution.uknews.)

Pasaules Veselības organizācija vairākus dioksīnus ierindojusi kancerogēnu 1. grupā, tas nozīmē, ka to kancerogēnās īpašības ir pierādītas.

Piesārņojuma rādiuss līdz 24 km

Saskaņā ar pētījumu par vēža mirstību pilsētās netālu no atkritumu sadedzināšanas iekārtām, nāves risks no vēža ir īpaši augsts 5 km attālumā no atkritumu sadedzināšanas iekārtas. Šajā zonā ietilpst Pļavnieki, Dreiliņi, Ulbroka, Acone daļēji Ķengarags, Purvciems un Mežciems.

(Cancer mortality in towns in the vicinity of incinerators and installations for the recovery or disposal of hazardous waste: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412012002279.)

Šobrīd Dreiliņu ciematā nav izbūvētas pašvaldības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, kā rezultātā iedzīvotāji izmanto vietējās ūdensapgādes sistēmas (iegūstot ūdeni no spicēm vai dziļurbumiem). Attiecībā uz potenciālo piesārņojumu gruntsūdeņos projekta potenciālās realizācijas gadījumā tiks apzināti radīts būtisks piesārņojums, kā rezultātā tiks veicināta kaitīgo vielu nokļūšana gruntsūdeņos, kas ietekmēs iegūstamo ūdeni no spicēm un dziļurbumiem, kuru saimniecībā izmanto Dreiliņu iedzīvotāji

3.   Bīstamība potenciālo avāriju gadījumā

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka, veicot neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, ķīmisko reakciju, kā arī cilvēcisko kļūdu rezultātā ir iespējami ugunsgrēki, sprādzieni, ķīmisko vielu noplūdes, kā arī citi līdzvērtīgi būtiski apdraudējumi sabiedrībai. Spilgti piemēri no pēdējā gada notikumiem attiecībā uz atkritumu pārstrādes rūpnīcām:

•     2023.gada 12.apiīlī Ričmondas pilsētā (Indiānas štats), kur atkritumu pārstrādes uzņēmumā notikušā ugunsgrēka rezultātā atmosfērā nokļuva toksiski dūmi, kuru dēļ tika evakuēti tuvāko rajonu iedzīvotāji un ugunsgrēka dzēšanas darbi turpinājās vairākas dienas;

•     2023.gada 23.maijā Tallinas apkaimē izcēlās ugunsgrēks atkritumu pārstrādes (šķirošanas) rūpnīcā, kā rezultātā izplatījās indīgi dūmi, no apkārtnes tika evakuēti cilvēki, iedzīvotāji tika aicināti turēt logus un durvis aizvērtus;

•     2024.gada 22.janvāiī notika spēcīgs sprādziens Raibano (Itālija) atkritumu dedzināšanas rūpnīcā, tika ievainoti 3 strādnieki, no kuriem viens nogādāts slimnīcā smagā stāvoklī.

4.   Ietekmē uz atkritumu šķirošanu un ES ilgtspējīgu saimniecisko darbību Latvijā šobrīd liels uzsvars tiek likts uz atkritumu šķirošanu, savukārt atkritumu dedzināšanas rūpnīcas izbūves projekta ieceres īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem krasi samazināsies motivācija šķirot atkritumus, kā rezultātā tiks nodarīts kaitējums Latvijas valsts tēlam saistībā ar ES "zaļā kursa" politikas izvirzīto mērķi "radīt ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku".

Lai nodrošinātu atkritumu dedzināšanas rūpnīcas darbību, būs nepieciešams panākt, lai ilgtermiņā atkritumu daudzums nemazinātos, kā rezultātā netiks ievēroti ES "zaļā kursa" politikas izvirzītie mērķi.

Atkritumu dedzināšana kopš 2020. gada ES ilgtspējīgu saimniecisko darbību klasifikācijā tiek definēta kā vidi piesārņojoša aktivitāte, kas darbojas pretēji aprites ekonomikas ieviešanas mērķiem. Eiropas Savienība aizvien paaugstina klimata mērķus (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_2061), kurus Latvijai jau tā būs liels izaicinājums sasniegt, tādējādi nav pieļaujams, ka publiskās un privātās investīcijas, kuras tiek ieguldītas sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtām, rezultātā tiks nelietderīgi izlietotas neilgtspējīgās tehnoloģijās, no kurām Eiropas valstis atsakās. Tādēļ uzskatām, ka Latvijā atkritumu apsaimniekošanā ir būtiski pievērst lielāku uzmanību un ieviest modernākas tehnoloģijas otrreizēju izejvielu pārstrādi, kurā atkritumus izmanto, lai ražotu jaunus produktus, iegūtu enerģiju, samazinātu piesārņojumu. Jo atkritumu dedzināšana ir nākamais sliktākais scenārijs pēc atkritumu apglabāšanas.

5.   Ietekme uz Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķu izpildi

Projekta "Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai" realizācija Dreiliņos nepārprotami samazinās Latvijas reitinga perspektīvu, būtiski pasliktinās valsts tēlu, kā arī zaudēs visus ieguldītos finanšu resursus ekoloģiskās vērtības uzlabošanā. Turklāt Latvija būs spiesta maksāt lielu soda naudu Eiropas Savienībai par pārāk augstu CO2 piesārņojuma līmeni, dedzinot atkritumus, kas rodas ne tikai Latvijā, bet, iespējams tiks ievesti no citām valstīm kā kurināmais.

Jau šobrīd Latvijā tiek importēts otrās kategorijas (augstas kaloritātes) kurināmais no ārvalstīm. Ievērojot to, ka Dreiliņos ir plānots dedzināt trešās un ceturtās kategorijas kurināmo (zemas kaloritātes, kas satur palielinātu mitrumu un hlora savienojumus), kuru citās valstīs neizmanto kā kurināmo, pastāv augsts risks, ka trešās un ceturtās kategorijas kurināmais (sadzīves atkritumi) tiks importēts Latvijā no ārvalstīm.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Latvijā intensīvi tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi - hidroenerģija, bioenerģija, saules un vēja enerģija un šie energoresursi tiek uzskatīti par klimata neitrāliem resursiem, un kas nenodara kaitējumu apkārtējai videi un nerada būtisku kaitējuma cilvēka veselībai un dzīvībai.

Nobeigumā vēlamies lūgt Jūsu iesaisti, rodot iedzīvotājiem labvēlīgu risinājumu, jo mēs, iedzīvotāji, no visas sirds ticam, ka valsts amatpersonas ir patiesi valsts patrioti, kuri nenovērsīsies no izvēlētā ES "zaļā kursa" un aizliegs negodprātīgiem uzņēmējiem apiet ES "zaļā kursa" politikas izvirzīto mērķi "radīt ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku" un realizēt SIA „Vides resursa centrs” ierosināto projekta "Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai" realizāciju Dreiliņos, Mēs, Dreiliņu iedzīvotāji, esam pārliecināti, ka atkritumu dedzinātavas rūpnīcas darbība apzināti nodarīs būtisku kaitējumu apkārtējai videi, Latvijas ekonomikai, radot piesārņojumu gaisā un apkārtējā vidē (gruntī), kā arī nodarīs būtisku kaitējumu cilvēcei ilgtermiņā vairāku paaudžu garumā.

Lūdzam Jūs atbildi sniegt, publicējot to administrētajās tīmekļa vietnēs.

Vai tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme, mana dzimtene. /Jānis Peters/

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

FotoAr katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta vēlēšanas jūnija sākumā nav izņēmums. Lasām likumu un aplūkojam, kādas jaunas iespējas un ērtības šogad ieviestas nobalsošanā.
Lasīt visu...

6

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

FotoLaikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem jāpierāda savas latviešu valodas zināšanas, Latvijas Televīzija (LTV) kā tāds atpakaļrāpulis nākusi klajā ar paziņojumu, ka Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates tā rīkos arī krievu valodā!
Lasīt visu...

18

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

FotoLatvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates.
Lasīt visu...

6

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

FotoŅemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā ar Latvijas medijiem ir jākumunicē Latvijas valsts oficiālajā – latviešu – valodā. Arī Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu laikā diskusijām medijos jābūt tikai valsts valodā, tādēļ politisko partiju apvienības Jaunā Vienotība pārstāvji nepiedalīsies priekšvēlēšanu debatēs un raidījumos, kas notiks krievu valodā.
Lasīt visu...

21

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

FotoSaeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā ir iekļauts likumprojekts Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (565/Lp14). Likumprojekts Saeimā iesniegts 2024. gada 17. aprīlī un pirmajā lasījumā izskatīts jau nākamajā dienā. Lai arī likumprojekts skar aptuveni 300 tūkstošus iedzīvotājus, viņu viedoklis tāpat kā vairākos Satversmes tiesas spriedumos izteiktās atziņas un ekspertu brīdinājumi ir ignorēts.
Lasīt visu...

21

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

FotoKomentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un 6. jūnijā ir paredzējusi Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates rīkot krievu valodā – Latviešu valodas aģentūra izsaka skaidru nosodījumu, vēršot atbildīgo personu un sabiedrības uzmanību, ka šāda rīcība ir pretrunā gan ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu, gan ar Valsts valodas likumu. Eiropas Savienībā tiek īstenota daudzvalodība – ir 24 oficiālās valodas, tostarp latviešu valoda.
Lasīt visu...

21

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

FotoPar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā – tās vadītājs Jānis Siksnis) ieceri noturēt sabiedriskajā televīzijā Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates krievu valodā.
Lasīt visu...

21

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

FotoŅemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes preambula nosaka, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem;
Lasīt visu...

21

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

FotoBloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu un bloķētas veikalu ķēdes Spānijā, un visbeidzot – teju 2000 traktoru Latvijas reģionos. Lauksaimnieku protesti Eiropā tika izvērsti iepriekš nepieredzētos apmēros, turklāt, ar katru nākošo protestu tie kļuva aizvien daudzskaitlīgāki un radikālāki. Un tomēr, šīs akcijas, kurām likumsakarīgi bija jānonāk kādā kulminācijas fāzē, pēkšņi gluži vienkārši pazuda.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...

Foto

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? 8 no 10 stabila

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? Es teiktu 8 no 10 stabila, jo…  Jaunā Vienotība (JV) ir atdevusi...

Foto

Jūs smiesieties, bet neko ticamāku mēs nespējām sacerēt

Politisko partiju apvienība Jaunā Vienotība vēršas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk KNAB) ar iesniegumu par slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas vēršanu...

Foto

Zog, acīs skatīdamies, bet stāsta, ka tas visvairāk ir vajadzīgs pašiem apzagtajiem

Jampadracis ap Lucavsalas ežiem un futbola stadionu parādīja, cik dīvainā Latvijā mēs dzīvojam. Turklāt...

Foto

Cīņā pret nomelnošanu un nevajadzīgām intrigām – Mūzikas akadēmijas skandāla aizkulises

Vēlos padalīties ar sajūtām un lieliem novērojumiem par to, kas notiek, - par reālo situāciju...

Foto

Krievijas aktivitātes var uzskatīt par šokējoši efektīvām, un Latvijas „sabiedrisko” mediju mērķtiecīgā kampaņa par krievu valodu šobrīd jāskata šajā kontekstā

Drošības eksperti vienbalsīgi norāda uz to,...

Foto

Sankciju patiesais labums: Apvienotā saraksta plāns aizvērt ostas varētu arī nebūt nejaušs

Deklarētais mērķis - atbalsts Ukrainai Latvijas ostu paralizēšanai - šķiet šizofrēnisks, jo kā gan...

Foto

Priekšlikums ir tikai par mūsu nodokļu maksātāju segtajām atlīdzībām

Atsaucoties uz 2024. gada 18. aprīļa publikāciju "Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām,...

Foto

Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!

Ģirts Valdis Kristovskis iesniedzis Saeimā priekšlikumu publicēt jebkuras valsts amatpersonas ienākumus ik...

Foto

„Re:Baltica” cenšas izdarīt uz spiedienu uz Sabiedrības integrācijas fondu, tam izvērtējot šīs organizācijas rīcību ar nodokļu maksātāju naudu

Publiskajā telpā tiek apspriesta Re:Baltica projektu vērtēšana, kuri...

Foto

Mazie modulārie kodolreaktori (SMR) – sapņi un realitāte

Igaunija plānojot būvēt divus līdz četrus, savukārt Polija pat 25 mazos kodolreaktorus. Presē bija pārmetumi, ka Latvija atpaliekot...

Foto

“Iekļaujošas valodas ceļvedis” ir valodas manipulācija, kas deformē valodas struktūras un pasaules uztveri

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2024. gada 10. aprīļa sēdē (protokola...

Foto

Sāga par nogriezto ausi

Domāju, visi, kas mazliet seko notikumiem pasaulē, zina, ka, aizturot aizdomās turamos par terora aktu “Crocus City Hall”, vienam no notvertajiem nogrieza...

Foto

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

Es zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī...

Foto

No strupceļa uz atdzimšanu

Draugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka...

Foto

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

Pēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par...

Foto

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

Pirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību...

Foto

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem...

Foto

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs...

Foto

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

Pēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina...

Foto

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

Jāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar...

Foto

Labā un ļaunā saknes

Ādolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi...

Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...