Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

“Kā suns atkal apēd izvemto, tā rīkojas arī nejēga, bez mitas atkārtodams to pašu muļķību.” - Zālamana pamācības, 26. nodaļa:11.

Ir labi zināms, ka pietiek tikai ieminēties par vilkiem, lai sāktos jampadracis. Profesionāli trokšņu taisītāji ir bābiskie Latvijas mednieki. Pietiks aplūkot četrus jautājumus lai ikviens saprastu, cik stulbi, melīgi, liekulīgi un histēriski ir Latvijas padomju mednieki-paranoiķi.

Paklausoties mednieku gaudošanu cilvēkiem var rasties iespaids, ka vilki ir savairojušies jau tik lielos apmēros, ka uzcēluši vilku Honkongu Latgalē - spiesti dzīvot debesskrāpjos un gaļu importēt no ārzemēm, bet apēst suni viņiem ir kā aiziet uz ķīniešu restorānu. Acīmredzami, ka masu mediji neko nepārbauda un turpinās nekritiski atkārtot medību ideologu skaitāmpantiņus par vilkiem un lūšiem.

Par vilku uzskaiti un apšaušanu

Lai gan Valsts meža dienests (VMD) vilku un lūšu pēdu vienlaicīgu uzskaiti pēdējo reizi veica 2008.gada marta nogalē, tas netraucē šim kantorim izplatīt apgalvojumus par 1400 un vairāk vilkiem, kas ievērojami pārsniedz vilku vides ietilpību Latvijā.

Tā kā VMD medību ideologi nespēj izskaidrot, kā tiek nodrošināts, ka viena vilka pēdas netiek uzskaitītas vairākas reizes, tad visi aicinājumi iesūtīt ar telefonu nofotografētus pēdu nospiedumus ir darbības imitācija un miglas pūšana. Uzskaitot 300 vilkus desmit reizes, nesanāk 3 000 vilku.

Līdz ar to joprojām saglabājas Valsts kontroles revīzijas ziņojumā konstatētais - VMD dati nav izsekojami, nav pārbaudāmi un līdz ar to nav derīgi izmantošanai Latvijas Republikas atskaitēm Eiropas komisijai. VMD vilku skaita novērtējums izriet no sekojošas dzelžainas pārliecības: nošāvām 300 vilkus, tātad pierādījām, ka Latvijā ir 1 400 vilku.

Pēdējo desmit gadu Silavas dati uzrāda 550 - 650 vilkus maijā, kad piedzimst kucēni, un 300-350 vilkus pēc medību sezonas. Tātad katru gadu tiek nošauta puse no populācijas. Baltijas valstīs dzīvo 5% no Eiropas Savienības vilkiem, bet gadā tiek nošauti 65% no nošauto vilku kopskaita. Ar ko tas būtu izskaidrojams? Latvijas 19 650 mednieku ir salīdzinoši vienmērīgi izkliedēti pa visu valsts teritoriju, un caurmēra mednieks ir ar vidējo vecumu 55 un vairāk gadi - tātad dzimis PSRS un uzsūcis ar mātes pienu, ka vilki un lūši ir kaitēkļi un tautas ienaidnieki, kas maksimāli jāapšauj un par to tiks izmaksāta prēmija.

Par postījumiem

Jau gadiem ilgi Eiropas Komisija aicina ES dalībvalstis izmantot pieejamo finansējumu žogu, suņu iegādei, apmācībai un vetārstu izmaksu segšanai, kā arī kompensāciju izmaksai par nokostajām aitām / mājlopiem. Vienīgā prasība ir to iestrādāt nacionālajos plānos. Šīs iespējas izmanto 15 dalībvalstis, bet Latvijas Zemkopības ministrija atsakās no šī finansējuma politisku apsvērumu dēļ - lai būtu atruna ļaut medniekiem katru gadu apšaut pusi no vilku populācijas.

Aplūkojot aitu ganāmpulku sadalījuma struktūru pēc to lieluma, uzreiz var saprast, ka aitkopība kā ienākuma avots ir tikai dažām saimniecībām (vairums saimniecību aitas tur pašpatēriņam vai kā tā saucamie brīvdienu zemnieki lai saņemtu ES atbalsta maksājumus lauksaimniekiem). CSP dati uzrāda, ka 2022.gadā Latvijā pavisam bija 2 556 saimniecības, kurās audzēja aitas. TOP 50 saimniecības noslēdzas ar 256 aitām.

Jānorāda, ka pat ar visām subsīdijām peļņa no vienas aitas 2017.gadā bija 10 eiro. Kopš tā laika zemes nomas izmaksas ir ievērojami palielinājušās. Ikvienam ir skaidrs, ka ar aitkopību ģimeni nepabarosi - tāpēc pārsvarā tās ganās nepieskatītas, jo saimniekiem citas lietas ir svarīgākas.

Uz vienu hektāru ganību var izaudzēt 10 aitas jeb 1 000 aitas uz 1km2 ganību. Izkliedētās aitas pēc vilku uzbrukuma neskrien maratonu un pēc kāda laika tiek atrastas, bet VMD statistikā vienmēr saglabāsies kā pazudušas. Tāpat zināms, ka nokostās aitas var notirgot suņu saimniekiem. Silavas laboratorijas ģenētiskie izmeklējumi uzrāda, ka arī suņi nokož aitas, lai gan šajos gadījumos VMD darbinieki kā vainīgo uzrādīja vilku. Silava nepārbauda katru uzbrukumu aitām, un VMD izvairās reģistrēt suņu uzbrukumus. 

Pēc 20 vilku papildlimita 2023.gada februārī VMD ir reģistrējis 110 incidentus, kuros nokosti 322 mājlopi (43 incidentos nokosts 1 mājlops; 22 incidentos - 2 aitas; 12 incidentos - 3 aitas).

Igaunijas Vides aģentūra ziņo, ka šajā valstī aitu mirstība no slimībām, parazītiem, negadījumiem u.tml. cēloņiem ir 4.5% no kopējā aitu skaita. Latvijā tas atbilst 4-5 000 aitām. Vilku nokostās 117 aitas gadā (2015-2021) atbilst 2% no aitu dabiskās mirstības. Tātad 50 reižu vairāk aitu iet bojā dabiskā nāvē, bet šāda statistika neinteresē nedz Valsts meža dienestu un Zemkopības ministriju, nedz arī masu medijus, kas regulāri sagatavo reportāžas par vilku nokostajām aitām. Kā negadījumu piemērus var minēt:

Laikus nepamanīts ugunsgrēks Ērgļu novadā nopostījis kūti ar 600 aitām
https://zinas.tv3.lv/latvija/laikus-nepamanits-ugunsgreks-erglu-novada-nopostijis-kuti-ar-600-aitam/

"Viss ir sadedzis. Arī traktors, kas par Eiropas Savienības naudu pirkts. ... Īpašums nav bijis apdrošināts. Saimniecības īpašnieks Dmitrijs Diks Bortņikovs zaudējumus lēš aptuveni 200 000 eiro apmērā. Aitu kūts nav bijusi apdrošināta.”

“Skats bija briesmīgs, aitas bija izšķaidītas pa ceļu.” Sīkāk par asiņaino negadījumu uz šosejas

https://www.la.lv/skats-bija-briesmigs-aitas-bija-izskaiditas-pa-celu-sikak-par-asinaino-negadijumu-uz-sosejas

Aitu skaits Eiropā ir samazinājies no 300 miljoniem 1989.gadā līdz 120 miljoniem 2021.gadā. ES 27 dalībvalstīs no 101 miljoniem 1989.gadā līdz 59 miljoniem 2021.gadā.

Līdzīga tendence ir novērojama arī visās trijās Baltijas valstīs: Igaunijā no 85 000 aitām 2016.gadā līdz 63 000 aitām 2022.gadā; Latvijā no 107 000 aitām 2018.gadā līdz 87 000 aitām 2022.gadā; Lietuvā no 164 000 aitām 2018.gadā līdz 135 000 aitām 2022.gadā.

Pēdējos divos gados nokosto aitu skaits ir pieaudzis līdz 275 aitām 2022.gadā un 322 aitām 2023.gadā (neskaitot līdz 2.februārim nokostās, jo VMD izdeva 20 vilku nošaušanas papildlimitu februārī lai it kā samazinātu vilku uzbrukumu skaitu, bet visticamāk lai mednieki varētu nošaut apaugļotas vilcenes). 

Uz 1km2 ganību var izaudzēt 1 000 aitu, bet VMD karte uzrāda 2-4 stirnas uz 1km2. Tātad - lai gan aitu blīvums ir 250-500 reižu lielāks nekā stirnu blīvums, vilki joprojām pārtiek no savvaļas pārnadžiem. Jānorāda, ka vilcēni medībās sāk piedalīties ap decembri, bet, ja ir nogalināts kāds no vai abi vecāki, tad jaunie vilki kārtīgi neapgūs medību prasmes. Un vilku apšaušanas sākšana jau jūlijā nevis novērsīs uzbrukumus aitām, bet gan palielinās uzbrukumu riskus. 

Vilki un lūši ir teritoriāli dzīvnieki un līdz ar to pašregulējošas sugas un nevar pārsniegt vides ietilpību (~1 070 vilku Latvijā).

Trīs melīgi sivēni - Linda, Kate un Indulis - regulāri izplata sacerējumus par vilku un lūšu bīstamo tuvošanos cilvēku apdzīvotām vietām un ziņo par it kā pazudušiem suņiem un kaķiem, liekulīgi piemirstot, ka dažus gadus atpakaļ VMD dati uzrādīja 800 nošautus nepieskatītus suņus medību platībās. Citus gadus esot apšāvuši pat vairākus tūkstošus suņu.

Tāpat no trīs sivēniem nesagaidīt elementāru novērojumu, ka cilvēki katru dienu uzturas vilku un lūšu teritorijās - un nesūdzas. Kur nu vēl gaidīt atklāsmi, ka katru gadu tiek izārdītas vilku ģimenes un vilcēni padarīti par bārenīšiem-sērdienīšiem un īpaši aizsargājamā suga Latvijā ir nevis vilki, bet gan PSRS mednieki-ekočekisti.

Kā piemērs nepamatotai un nevajadzīgai vardarbībai pret aizsargājamo sugu ir vilcēni, kuri palikuši bez mātes piena, jo vilceni nošāva jūlijā vilku medību sezonas sākumā.

Ivars Freimanis

20. augusts plkst. 18:43 ·

Satikšanās

https://www.facebook.com/ivars.freimanis.7/posts/pfbid02JRxcT1FhrJP1KBYF9kAprfVGAFrBNq6X67LHvhuU2sYjyAgDCt7fV3SyNFy9Sa9Kl

Dace Judina-Nīmane

Dzīvnieks ir ilgstoši bijis badā...

Juris Belsevics

Tas ir kucēns bez mammas

https://www.facebook.com/photo?fbid=1771444436547956&set=pcb.1771444736547926

Juris Belsevics

Kuci nošāva pirms mēneša.kucēni bez piena.

VMD neinteresē kādas sekas var izraisīt vilcēnu vecāku nogalināšana attiecībā uz vilku uzbrukumiem aitām.

Jānorāda, ka Latvijā vilki medī stirnas un mežacūkas, jo nepietiek medību prasmju un nav pietiekami daudz pieaugušu vilku ģimenē lai nomedītu pieaugušus aļņus un staltbriežus.

Lai gan vilku postījumi ir burtiski 1 000 reižu mazāki nekā savvaļas pārnadžu radītie zaudējumi, masu mediji nesaražo 10 kliedzošas reportāžas dienā par savvaļas pārnadžu izraisītām avārijām un postījumiem sējumiem un mežaudzēm.

Par meža zvēru notriekšanu autovadītāji visbiežāk nesaņem kompensāciju

https://degpunkta.tv3.lv/degpunkta-satiksme/par-meza-zveru-notrieksanu-autovaditaji-visbiezak-nesanem-kompensaciju/ 

"“Aizvadītajā gadā bija apmēram 4 000 negadījumu, un atlīdzībās izmaksāti apmēram 7 miljoni eiro,” norāda Abāšins."

Medību suņi uz šosejas izdzen briedi, kas izraisa smagu avāriju. Kuram jāatbild par sekām?

http://skaties.lv/beztabu/satiksme/medibu-suni-uz-sosejas-izdzen-briedi-kas-izraisa-smagu-avariju-kuram-jaatbild-par-sekam/

Meža zvēri rada krietni vairāk postījumu, nekā domāts

http://www.la.lv/krietni-vairak-postijumu

“Pētījuma autori, lai “pārāk nedramatizētu situāciju”, darba pārskatā nav īpaši uzsvēruši tā pārsteidzošāko secinājumu – ievērojami augstāku vidējo postījumu līmeni mežsaimniecībā un lauksaimniecībā. “Svaigo meža apkodumu apjoms sasniedz 10%, lauksaimniecības postījumi – 5%, tas ir daudz augstāks rādītājs, nekā līdz šim bija minēts diskusijās,” atzīst J. Ozoliņš.”

Valsts kontrole savā 2020.gada revīzijas ziņojumā norāda:

“Saskaņā ar AS “Latvijas valsts meži” iesniegtajiem datiem ar katru gadu palielinās briežu dzimtas dzīvnieku postījumu apjoms, attiecīgi palielinās arī mežaudžu aizsardzības izmaksas. AS “Latvijas valsts meži” mežaudžu aizsardzības izmaksas 2019.gadā bija 2 586 208 euro apmērā, kas, salīdzinot ar 2017.gadu, bija palielinājušās par 50%. Jāmin, ka izmaksu pieaugums saistīts ne tikai ar apstrādāto platību pieaugumu, bet arī ar repelentu izmaksu pieaugumu.”

https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-medijamas-sugas-apsaimniekojam-talredzigi

Par gaļas patēriņu

Lai gan ārsti iesaka ēst ne vairāk par 25 kg gaļas, vidēji katrs Latvijas iedzīvotājs gadā patērē 65 kilogramus gaļas - lielākoties cūkgaļas.

Vidēji katrs mednieks gadā iegūst 254 kg medījuma gaļas (gandrīz visi savvaļas pārnadži dzimst un izaug ne-mednieku īpašumos), bet aitas gaļas patēriņš uz vienu iedzīvotāju ir 0.2 kg - tātad, starpība ir 1 270 reižu. Taču tas netraucēs mednieku lobijam sevi pasniegt kā sabiedrības aizstāvjus pret vilku sērgu un „teroru”.

Līdz 2023.gada 1.janvārim par ikvienu nošautu alni, staltbriedi, stirnu un mežacūku bija jāmaksā 1.42 eiro. Salīdzinājumam - ASV Montānas štatā mednieks ir gatavs maksāt 7 000 dolāru par alni vai staltbriedi.

https://www.mhct.com/hunting/

Lai gan mednieki dabū 10 reižu vairāk gaļas, nekā iesaka ārsti - viņiem tas liekas vēl par maz, un viņi pieprasa tiesības izmedīt dzīvniekus arī nacionālajos parkos.

Ķemeru parkā ierīko zvēru šautuves

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/93920/kemeru-parka-ieriko-zveru-sautuves

Prominenti mednieki grib izvērsties Slīteres Nacionālajā parkā

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/15246/prominenti-mednieki-grib-izversties-sliteres-nacionalaja-parka

Lai gan savvaļas pārnadži rada 1 000 reižu lielākus zaudējumus ekonomikai un apdraud dzīvības, Zemkopības ministrija, kas pārstāv mednieku lobiju, negrib novērst vilku uzbrukumus. Jo tad pazudīs iemesls katru gadu apšaut pusi no vilku populācijas.

Par korupciju

Vilku limitu jau 24 gadus nosaka trīs sivēni - Jānis Baumanis (VMD Medību daļas priekšnieks 2000. - 2010.g.), Jānis Ozoliņš (VMD Medību daļas priekšnieks 2010-2014) un Valters Lūsis.

Jānis Baumanis ir galvenais personāžs 500 mednieku apliecību viltošanas krimināllietā un bīdīja likumprojektu, lai ļauj četrpadsmitgadīgiem skolēniem šaut pa savvaļas dzīvnieku.

Lieli vīri vilto mednieku apliecības. Grūtības nokārtot pašiem?

https://www.tvnet.lv/5257891/lieli-viri-vilto-mednieku-apliecibas-grutibas-nokartot-pasiem?fbclid=IwAR2egVQ6ZAsZdJM_uakwGUMQzGD19rnvL7OiyRxDWZHDfHlD2-SKTyo2apc

Minhauzenu armijas skuju taka

https://www.pietiek.com/raksti/minhauzenu_armijas_skuju_taka/

Jānis Ozoliņš ir glumjš konjunktūrists, kurš uzrakstīs jebko, kas vajadzīgs, lai saglabātu PSRS līmeņa vilku un lūšu apšaušanu Eiropā. Valters Lūsis ir bijušais Baumaņa un Ozoliņa izpalīgs un aktīvs mednieks Kuldīgas apkaimē.

Igaunijas dati uzrāda, ka vilku ģimenes teritorijas lielums ir 900 km2. Katru gadu vienu vilku ģimeni apšaut mēģina ar rietumu ieročiem un optiku apkrāvušies 500 mednieki. Tātad sanāk, ka katru gadu ekočekisti-liliputi par saviem grēkiem krustā pienaglo meža muižniekus Dieva suņus Guliverus. Bet tas netraucēs māsām Grimmiem Lindai un Katei izvērst histērisku vilku demonizācijas kampaņu, lai nozombētu Latvijas un Lietuvas iedzīvotājus un piedāvātu āmurus-killerus kā risinājumu samilzušajai vilku problēmai.

Jo ilgāk žurnālisti pierakstīs un atkārtos PSRS mednieku dezinformāciju, jo ilgāk turpināsies vilku demonizācijas kampaņa.

Mednieka sapnis

Ekočekistiem pasaule būtu ideāla, ja izdotos iedzīt vilkus kapsētās, lai tie pārtiek no apkārtnes kaķiem un suņiem un biedē omītes. Kliegšana televīzijā būtu cauru gadu: no vienas puses, Sarkangalvītes-seniores sauktu “kad mēs bijām jaunākas, tad tā vis nebija!”, bet no otras puses mednieki-vaimanologi apgalvotu “nekad nav bijis tik daudz vilku kā tagad - vilku pēdas ir visur!”. Dramatiskais realitātes šovs “Vilki vampīri&zombiji kapsētā” nodrošinātu lielisku mednieka paštēlu sabiedrības acīs, jo visi viņus izmisīgi izlūgtos izbeigt šo nacionālo apkaunojumu un kapsētu zaimošanu.

 Valsts policija par Eiropas Savienības naudu izstrādātu aplikāciju “Sarkangalvīte”, kas ikvienai omītei, tiklīdz pamanītu vilku, ļautu operatīvi informēt policiju. Kā aizsardzības pasākumi uzbrukuma gadījumā noderētu viena apkakle vai aproce ar GPS raidītāju, kas tiktu aktivizēts, omītei paātrinoties sirdspukstiem. Otra apkakle ar divām kapsulām vilkos izraisītu vemšanu un nostiprinātu asociatīvajā atmiņā, ka uzbrukt vecmāmiņām nav labi. Bet vietējās pašvaldības izdomātu atjautīgas shēmas, kā noslaukt Briselei kārtējos miljonus, ceļot apkārt kapsētām iespaidīgus elektriskos žogus, iepērkot lielākos sargsuņus vecmāmiņu lielumā un algojot medniekus kā Sarkangalvīšu ganus. Gatavā pasaka, ne dzīve!

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Karš kibertelpā

FotoKrievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) ir izmantojis ievainojamību, kas tika atklāta 2023. gada sākumā populārā Čehijas programmatūras giganta “JetBrains” produktā.
Lasīt visu...

21

Gauss – kas viņš ir? Vairāk Ostaps Benders vai Maikls O’Līrijs?

FotoPatiesības mirklis par airBaltic spējām segt obligāciju saistības arvien tuvāk. Attiecīgi arī Gausa retorika arvien nepārliecinošāka un sabiedrības uzmanība saasinātāka.
Lasīt visu...

21

Ak, eglīte...

FotoPēdējās darbdienās pirms Ziemassvētkiem netālu no manām mājām parādījās trīs hektāru kailcirte egļu mežā vietā, kur to galīgi nebiju gaidījis. Līdz likumā noteiktajam galvenās cirtes vecumam šim mežam bija jāaug vēl vairāk nekā 20 gadus, un, kā liecina Valsts meža dienesta dati, arī galvenās cirtes caurmērs (t.i., koku resnums), kas ļautu mežu nocirst ātrāk, vēl nebija sasniegts. Tātad skaidrs, ka šeit veikta sanitārā cirte[1] vai rekonstruktīvā cirte[2]. Tātad mežs nocirsts tāpēc, ka atzīts par bojātu vai neproduktīvu.
Lasīt visu...

12

Tramps esot atkal ko sliktu pateicis. Iespējams. Tomēr - kas notiek Latvijā?!

FotoKatrā valstī ir "stratēģiski svarīgas" jomas. Diemžēl, vērtējot savus kolēģus, ārstus un viņu absolūti toleranto attieksmi pret resertifikācijas procedūru, kas mūsu "de iure" demokrātiskajā valstī gadiem ilgi nav saprotama ne loģiski, ne tiesiski, var secināt, ka liberālās demokrātijas (vai tomēr maskēta totalitārisma) idejas ir pārņēmušas pat mūsu tautas it kā kritiski domājošo daļu.
Lasīt visu...

21

Saeimas deputāti pamazām sāk kaut ko nojaust

FotoRedzot grūti un ļoti dārgi risināmo problēmu apjomu Satiksmes ministrijā, deputāti beidzot nonāca pie atskārsmes, ka ir stipri nokavējuši ar ministra demisijas pieprasījumu. Tālis Linkaits sen vairs nav ministrs. Diemžēl, iedziļinoties problēmās. regulāri nākoties atdurties pret Linkaita ministrēšanas laika neizdarībām vai varbūt pat "ļaundarībām".
Lasīt visu...

21

Nu nevarēja jau cerēt, ka Latvija nesaķers šo „progresīvo” infekciju, bet gan jau pāries arī tā

FotoBet, klau, esot tādi "progresīvie". Cik lasu soctīklos, tādas sniegpārslas, visi tik iekļāvušies kroplībā, kas pasaulē valda šobrīd, bet drīz pāries, nevieni vienacainie ilgi nevar ķeipt. Un tie mūsu pusbērni, tās sniegpārslas, iekļauj katru kroplību, grib iekļauties lielā, lielā cancelēšanā, nav svarīgi, kurā, ka tik kancelēt.
Lasīt visu...

12

„Vienotība” ir kā gangrēna uz kādas no ekstremitātēm, kas ir jāamputē, atdalot to no ķermeņa - tautas

FotoPolitiskā komunikācija ļoti ietekmē sabiedrības viedokļus un uztveri. Kas notiek, ja publiska komunikācija ar iedzīvotājiem, skaidrojot konkrētu lēmumu, nepastāv, to slēpj, izvairās vai noslepeno ar birku “valsts noslēpums”? Pēdējais vispār LEGĀLI piesedz ļoti lielu korupcijas apmēru valsts iestādēs un politiķu darbībā, lai tos nevarētu tiesāt pēc likuma, jo šobrīd likums NEstāv pāri noziedzīgu un korumpētu ierēdņu, iestāžu un politiķu darbībām. Tikmēr mūs, parastos, met “būrī” par vienu nočieptu makaronu paku, jo gribējās ēst.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par jaunā „Rail Baltica” dzelzceļa tilta būvniecību: naudas nav, taču būvējam!

Vismaz uzbūvēsim trīs labā krasta balstus ar laidumiem, un tad jau redzēs, varbūt pat saimniecībā...

Foto

"Latvijas pasta" nesmukumi, jeb Linkaita saimniekošanas rezultāti Satiksmes ministrijā nebeidz pārsteigt

Nule pēc virknes skandālu atkāpās "Latvijas pasta" padome. Tā tam arī vajadzēja būt, taču kurš...

Foto

Krievu latvieši, nevis Latvijas krievi: latvietībai jākļūst par lipīgu, pievilcīgu zīmolu

Raksta beigās piedāvāšu neizmantot "Latvijas krievu" vai "Latvijas ukraiņu" terminus, kad runājam par Latvijas pilsoņiem....

Foto

Viss ir lieliski, tikai neprasiet mums neko par tiem 200 miljoniem eiro, ko mums vasarā atkal vajadzēs no nodokļu maksātāju kabatas!

Apkopojot 2023.gada nozīmīgākos statistikas datus...

Foto

Dzintars izēd Kiršteinu - un kas tālāk?

Vēl tikai slinkais nav uzrakstījis par Aleksandra Kiršteina izlingošanu no pašpasludinātās nacionālās apvienības (NA). Iespraudīšu arī savus ķešā aizķērušos...

Foto

Kāpēc LTV nespēj un nevēlas raidījumus organizēt efektīvi un operatīvi?

Latvijas televīzija aktīvi jau vairākas dienas reklamē 6.februāra raidījumu ar konkrēta "viesa" piedalīšanos. Viņš nav izcils zinātnieks,...

Foto

"Pasažieru vilciena" valde atrod "pārmijniekus"

Izcils „ViVi” valdes paziņojums! Tikai vienā teikumā ir izdevies pierādīt visu savu nekompetenci. AS "Pasažieru vilciens" jaunajai padomei laikam vairs nebūtu...

Foto

Briškena politiskās bezatbildības un profesionālās nespējas dēļ ir apdraudēta turpmākā Latvijas reģionu ekonomiskā attīstība

Nacionālā apvienība (NA) rosina izteikt neuzticību satiksmes ministram Kasparam Briškenam (Progresīvie), to...

Foto

Re, cik smuki es varu izteikties arī par skolu slēgšanu (bet tās vienalga tiks slēgtas)

Skola ir kas vairāk par ēku pagasta vai pilsētas vidū. Diskusijām...

Foto

Ja iedzīvotājiem jāgatavo sava 72 stundu soma, tad sabiedrība grib redzēt, kā savu “somu” kārto valsts

72 stundu soma un klausies radio! Mani šis nemierina. Ne...

Foto

Gulags pie apvāršņa

Krievijas Valsts domes valdošās frakcijas “Vienotā Krievija” deputāts ar ģenerāļa uzplečiem Andrejs Guruļovs neslēpj, ka jāatjauno gulaga tipa nometnes, lai tie, kas iekšzemē...

Foto

Skola, kurai paveicās

Varbūt zinošie apzinās, ka tuvojas kas neizbēgams, un tāpēc, laikus atkāpjoties, tiek "dedzināti tilti", vien žēl, ka šīs ugunis mums tiek pasniegtas kā nepieciešamība mūsu tumsonības...

Foto

Pilnmēness mistērijas

To, ka Mēnesim ir ietekme uz planētas Zemes dzīvi un arī cilvēku psihi, mūsu senči tika pamanījuši jau sen. Latvijā dzīvojošiem ir it sevišķi...

Foto

Svarīgi nekļūt atkarīgiem no svešas žēlastības!

Ir kāds vēsturisks janvāra datums, kuru parasti aizēno gan barikāžu laiks, gan, mazliet mazāk, arī 13.janvāra nemieri. Gan nesenie, gan...

Foto

Par atbildību pašreizējā haosa un nebūšanu sakarā pasažieru vilcienu satiksmē

Tā kā 15 gadus nostrādāju VAS "Latvijas dzelzceļš" atbildīgā amatā, tad man ir gana daudz pieredzes...

Foto

Krišjānis Kariņš kļūst par apkaunojumu Latvijas politikai un arī savai partijai

Saeimas deputātu grupas vizīte Ķīnā un Krievijas graudu tranzīts caur Latviju pēdējās nedēļās ir politiskās...

Foto

Atkal

Atkal zobens pacēlies pār dažām skolām, šoreiz Kurzemes pusē. Aizķēra, jo vienā no tām savlaik esmu strādājusi. Laikam vēršot ciet. Nē, vēl jau nekas neesot...

Foto

Īss komentārs par uzņēmēja Guntara Vītola izteikto viedokli “airBaltic” un tā nulles vērtības sakarā

Viss ir pareizi, un žetons Guntaram par drosmi, tikai jebkuram cilvēkam, kuram...

Foto

Kas mums pieder?

Valsts esot mēs, mēs esot bagāti - mums pieder meži, vien koku cenas mums ir augstākas kā Norvēģijā un Zviedrijā, mums pieder spēkstacijas,...

Foto

Vienu sabiedrisko mediju mums būs daudz vienkāršāk kontrolēt un komandēt nekā divus!

Ceturtdien Saeimā galīgajā lasījumā gandrīz vienprātīgi atbalstīja Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanu no...

Foto

Tā kā KNAB Straume ir piebarots, Kariņš bez bažām var par nodokļu maksātāju naudu doties priekšvēlēšanu braucienā uz Valmieru

2024. gada 17. janvārī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš dosies reģionālajā...