Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Jaunajā gadā katrs no mums atskatās uz līdz šim paveikto un pārdomā jaunā gada vai tuvākas vai tālākas nākotnes plānus. Ja skatās uz kriminālsodu izpildes jomu, tad gribas atskatīties uz ilgāku laika posmu, jo septiņu gadu laikā realizēti divi nozīmīgi Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansēti projekti notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveidošanai, kā arī korekcijas dienestu darbinieku kvalifikācijas celšanai. Svarīgi iesākto turpināt, lai brīdī, kad notiesātais ir izcietis sodu, viņš spētu integrēties sabiedrībā un darba tirgū.

Valdības apstiprinātais notiesāto resocializācijas politikas mērķis ir mazināt noziedzīgās uzvedības riskus ieslodzītajiem un probācijas klientiem soda izpildes laikā, radot priekšnoteikumus personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām un nodrošinot arī aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un nodarbinātībā.

Tas nozīmē, ka, mērķtiecīgi strādājot ar notiesāto brīvības atņemšanas iestādē vai Valsts probācijas dienestā, mazinot noziedzīgās uzvedības riskus, parādot ceļu uz labāku nākotni, iedodot trūkstošās prasmes likumpaklausīgai dzīvei sabiedrībā (tajā skaitā prasmes un iespējas strādāt pēc soda izpildes), mēs varam cilvēkam palīdzēt mainīties un savu dzīvi veidot veiksmīgāk. Vienlaikus jāuzsver, ka labu rezultātu sasniegšanā tikpat liela nozīme kā korekcijas iestāžu paveiktajam notiesātā resocializācijas procesā ir arī sabiedrības attieksmei un gatavībai pieņemt cilvēku pēc soda izciešanas.

Svarīgi apzināties, ka speciālistu rokās ir instrumenti, kas palīdz mazināt noziedzīgās uzvedības riskus notiesātajiem. Šobrīd ievērojami uzlabojusies situācija saistībā ar sodu piemērošanu, jo tie ir atbilstošāki nekā iepriekš, ievērojami uzlabojusies arī soda izpildes institūciju darba efektivitāte, arī sabiedrība kļuvusi atvērtāka pret bijušajiem notiesātajiem, radīta iespēja notiesātajam un viņa potenciālajam darba devējam satikties jau laikā, kad notiesātais atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai gatavojas atbrīvošanai. Uzlabojusies arī sadarbība ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī tiek nodrošināts brīvprātīgo un līdzgaitnieku atbalsts, kas palīdz notiesātos integrēt sabiedrībā.

Notiesāto resocializācijas politika tiek attīstīta četros darbības virzienos, kurus ir paredzēts ieviest līdz 2027.gadam. Pirmkārt, turpināsim pilnveidot resocializācijas darbu ar notiesātajiem un probācijas klientiem, aizvien attīstot resocializācijas instrumentu piedāvājumu, lai būtu iespējams palīdzēt aizvien dažādākām mērķa grupām, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, notiesātajām sievietēm vai vardarbības upuriem.

Otrkārt, tiek nodrošināta dinamiskajai attīstībai atbilstoša un kvalificēta personāla pieejamība korekcijas dienestos, tostarp brīvības atņemšanas iestādēs un Valsts probācijas dienestā, vienlaikus rūpējoties arī par neatņemamu soda izpildes elementu – brīvprātīgajiem un līdzgaitniekiem.

Treškārt, soda izpildes vajadzībām tiek veidota adekvāta infrastruktūra korekcijas dienestos, ieviešot modernus e-risinājumus un digitalizējot informāciju.

Ceturtkārt, tiek stiprināta sabiedrības izpratne par tās lomu un pienesumu kvalitatīvā notiesāto integrācijā pēc soda izciešanas, tajā skaitā pašvaldību un nevalstisko organizāciju loma, izglītojot un nodrošinot atbalsta pasākumus. Šis virziens būtisks ar to, ka mērķtiecīgas izpratnes pilnveidošanas rezultātā tiek veicināta sabiedrības gatavība uzņemt personu pēc soda izciešanas un veicināt tās aktīvu iekļaušanos apkārt notiekošajos procesos.

Lai panāktu notiesātā veiksmīgu reintegrāciju, būtiski stiprināt tos resursus, kas notiesātajam var palīdzēt šajā nebūt ne vieglajā procesā. Būtiska loma ir notiesātā ģimenei un pozitīvai atbalsta personas esamībai sākuma periodā pēc atbrīvošanās. Pēc soda izciešanas notiesātajam ir svarīgi turpināt saņemt saviem specifiskajiem riskiem atbilstošu palīdzību, piemēram, psihiatra vai psihologa konsultācijas, atkarību mazināšanas pasākumus, pašvaldības atbalstu. Taču viens no svarīgākajiem aspektiem ir sabiedrības attieksme, kas mēdz būt negatīva un balstīta uz aizspriedumiem, tādējādi neļaujot cilvēkam iekļauties apkārtējā vidē, atrast darbu, kā arī saņemt nepieciešamo atbalstu.

Lai mainītu to, esam uzsākuši veiksmīgu sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru, lai notiesātajam, vēl esot brīvības atņemšanas iestādē, varētu nodrošināt ne tikai profesionālas karjeras konsultācijas, bet arī darba intervijas ar potenciālajiem darba devējiem. Mūsu mērķis līdz 2027.gadam ir būtiski palielināt nodarbināto bijušo notiesāto skaitu.

Septiņu gadu laikā ieviestie uzlabojumi, kā arī valdības apstiprinātās resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022. – 2027.gadam ir viens no posmiem Tieslietu ministrijas un korekcijas dienestu attīstībā un ceļā uz drošāku Latviju.

Lai mums kopā izdodas!

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...