Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ja kādam vēl ir šaubas par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) „pasūtījumu galda” pastāvēšanu, varu minēt pats savu piemēru: 2016.gadā uzsāka pret mani kriminālprocesu par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas 2003.-2016.gados – tātad 13 gadus! Pēc tam VID četrus gadus imitēja izmeklēšanu, atrada dažādus smieklīgus „pārkāpumus”, secināja, ka pats VID kļūdījies aprēķinos, un beigu beigās secināja, ka viss labi. Lūk, lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu.

LĒMUMS par kriminālprocesa Nr. 15830009816 izbeigšanu

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk tekstā VĪD) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (turpmāk tekstā NMPP) Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vecākais izmeklētājs J.Mackevičs, izskatījis kriminālprocesa Nr. 15830009816 materiālus, konstatēja:

VĪD NMPP lietvedībā atrodas kriminālprocess Nr. 15830009816 uzsākts 2016.gada 18.maijā pēc Krimināllikuma 218.panta 2.daļas un 219.panta 3.daļas, par XXX (personas kods XXX) iespējamo izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.martam, un par iespējamo likumā noteiktās deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avota nenorādīšanu vai par nepatiesu ziņu sniegšanu par deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avotu lielā apmērā. XXX kriminālprocesā Nr. 15830009816 ir personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, statuss.

2016. gada 6.septembrī kriminālprocesā Nr. 15830009816 tika pieņemts lēmums par rīcību ar kriminālprocesa materiāliem izdalot atsevišķā lietvedībā un nosūtot VĪD FPP Iekšējās drošības daļai izvērtēšanai savas kompetences ietvaros kriminālprocesa Nr. 15830009816 materiālus, par XXX iespējamajiem izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem paredzēta kriminālatbildība Krimināllikuma 298.pantā un 275.pantā.

2017.  gada 18.aprīlī un 2017.gada 28.aprīlī kriminālprocesa Nr. 15830009816 tika pieņemti lēmumi par rīcību ar kriminālprocesa materiāliem izdalot atsevišķā lietvedībā un nosūtot Valsts policijai izvērtēšanai savas kompetences ietvaros kriminālprocesa Nr. 15830009816 materiālus, par XXX iespējamajiem izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem paredzēta kriminālatbildība Krimināllikuma 166.pantā.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā pēc būtības pārbaudīts, vai XXX, aizpildot un iesniedzot valsts amatpersonas un gada ienākumu deklarācijas par laika periodu no 2003. līdz 2016.gadam, nav izdarījis Krimināllikuma 218.panta 2.daļā, 219.panta 2.daļā un 219.panta 3.daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus.

Krimināllikuma 218.panta 2.daļā kriminālatbildība ir paredzēta par „izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā”.

Krimināllikuma 219.panta 2.daļā kriminālatbildība ir paredzēta par “nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā ienākumu, īpašuma, darījumu vai cita mantiska rakstura deklarācijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā”.

Krimināllikuma 219.panta 3.daļā kriminālatbildība ir paredzēta par “likumā noteiktās deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avota nenorādīšanu vai par nepatiesu ziņu sniegšanu par deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avotu, ja šādas ziņas likumā noteiktajā kārtībā pieprasījusi attiecīgi pilnvarota valsts institūcija un, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā”.

Atbilstoši likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 20.pantam atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziegumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja nozieguma priekšmeta kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par 50 tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.

Izvērtējot kriminālprocesā iegūtā ziņas, secināms, ka, lai gan atsevišķās XXX iesniegtajās valsts amatpersonas deklarācijās un gada ienākumu deklarācijās ir konstatējamas nesakritības un neatbilstības normatīvo aktu prasībām, XXX nodarījumos iztrūkst Krimināllikuma 218.panta 2.daļā, 219.panta 2.daļā un 219.panta 3.daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu objektīvas puses pamatpazīme - liels apmērs, kā rezultātā nav konstatējams minēto noziedzīgo nodarījumu sastāvs.

Saistībā ar Krimināllikuma 218.panta 2.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu norādāms, ka, veicot nodokļu aprēķinu, tās veicēja ir konstatējusi, ka XXX līdzekļu izlietojums 2006., 2007. un 2011.gadā pārsniedz līdzekļu avotus, secinot, ka XXX guvis citus ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus - 2006.gadā 11130,70 LVL apmērā, 2007.gadā 4223,44 LVL apmērā un 2011.gadā 2053,63 LVL apmērā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, nodokļu aprēķina veicēja ir aprēķinājusi, ka XXX valstij 2006.gadā ir nodarījis zaudējumus 2782,68 LVL apmērā, 2007.gadā ir nodarījis zaudējumus 1055,86 LVL apmērā, bet 2011.gadā ir nodarījis zaudējumus 513,41 LVL apmērā.

Taču, izvērtējot nodokļa aprēķinā izdarītos secinājumus un ietverto motivāciju, secināms, ka nodokļu aprēķinā ir pieļautas kļūdas, kuru rezultātā it kā slēptais apliekamais ienākums un secīgi arī valstij nodarītais zaudējums kriminālprocesā izmeklētajā laika periodā faktiski nav konstatējams vispār vai arī tas ir mazāks.

Attiecībā uz Krimināllikuma 219.panta 2.daļā un 3.daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem konstatēts, ka, aizpildot un iesniedzot valsts amatpersonas deklarācijas un gada ienākumu deklarācijas par laika periodu no 2003.gadam līdz 2016.gadam, XXX:

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2003.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 0,20 LVL (0,28 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2004.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 4,12 LVL (5,86 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2004. gadu saistībā ar ienākumiem 950 LVL apmērā punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi XXX kļūdaini kā ienākumu gūšanas avotu - fizisku personu - norādīja nevis YYY, kam XXX atsavināja automašīnu, bet gan pats sevi;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2006.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 0,66 LVL (0,94 EUR) apmērā un bija norādījis noguldījuma AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 15,53 LVL (22,10 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2007.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 0,19 LVL (0,27 EUR) apmērā un kļūdaini norādīja, ka noguldījuma AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” rezultātā procentu veidā guva ienākumus 112,47 EUR apmērā, kaut gan faktiski procentu veidā guva ienākumus 169,90 EUR apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2008.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” bija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 34,66 EUR apmērā un kļūdaini norādīja, ka noguldījuma AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 65,15 EUR, kaut gan faktiski procentu veidā guva ienākumus 71,91 EUR apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2009.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 0,19 LVL (0,27 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2010.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 1,29 LVL (1,84 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2011.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 14,57 LVL (20,74 EUR) apmērā un noguldījuma AS “Latvijas Krājbanka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 9,47 LVL (13,47 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2011.gadu punktā “Deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā veiktie darījumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas” nebija norādījis darījumus ar AS “Latvijas Krājbanka” - veikto noguldījumu krājkontā 6000 EUR (4216,82 LVL) apmērā un noguldījuma izmaksu 6000,00 (4216,82 LVL) apmērā.

Citos pārbaudītajos gados, par kuriem XXX ir aizpildījis un iesniedzis valsts amatpersonas deklarācijas un gada ienākumu deklarācijas, neapšaubāmas nesakritības un neatbilstības normatīvo aktu prasībām izmeklēšanā konstatētas netika.

Ņemot vērā, ka iespējami papildus maksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa ne atsevišķi, ne kopā par katru no gadiem un mantu vai citu ienākumu, attiecībā uz ko pieļautas nesakritības un neatbilstības normatīvo aktu prasībām, vērtība nesasniedza 50 nodarījumu izdarīšanas brīdī Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, noziedzīgo nodarījumu sastāvu objektīvās puses pamatpazīme - liels apmērs - nav konstatējama.

Tādējādi, konkrētajā gadījumā ir saskatāms Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktā paredzētais kriminālprocesu nepieļaujošais apstāklis - izdarītajā nodarījumā nav Krimināllikuma 218.panta 2.daļā, 219.panta 2.daļā un 219.panta 3.daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāva, kā rezultātā kriminālprocess Nr.15830009816 ir izbeidzams.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 318.panta 1.daļas 6.punktu, 377.panta 2.punktu, 392.pantu, 392.1 pantu un 401.panta 1.daļas 3.punktu,

nolēma:

1) Izbeigt kriminālprocesu Nr.15830009816, jo nodarījumos nav Krimināllikuma 218.panta 2.daļā, 219.panta 2.daļā un 219.panta 3.daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu.

2) Par pieņemto lēmumu paziņot Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai.

3) Par pieņemto lēmumu paziņot XXX, izskaidrojot tiesības 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas iepazīties ar krimināllietas materiāliem.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 337.panta 2.daļas 2.punktu un 339.panta 2.daļu šo lēmumu 10 dienu laikā no lēmuma kopijas vai paziņojuma par pieņemto lēmumu saņemšanas dienas var pārsūdzēt uzraugošajam prokuroram, iesniedzot sūdzību Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, Talejas ielā 1, Rīgā.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kremlis nepamet cerību izmantot “tautiešus”: tiek plānots ar "tautiešu karti" virtuāli apvienot "krievu pasauli"

FotoŠā gada maijā kļuva zināms, ka Krievija veido “tautiešu elektronisko karti”, lai tādējādi censtos padarīt Krievijas “ārvalstīs dzīvojošo tautiešu” statusu par puslīdz juridisku kategoriju. Kara studiju institūta (Institute for the Study of War) vērtējumā šādas aktivitātes mērķis ir attaisnot Krievijas turpmāku agresiju, to uzdodot par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu tiesību aizstāvības centieniem.
Lasīt visu...

12

Aicinājums Saeimai un Ministru kabinetam, īpaši "Jaunās vienotības" politiķiem atteikties no saviem valsts valodas politikas sagraušanas plāniem

Foto2024. gada 10. jūlijā Ministru kabineta tīmekļa vietnē ievietots tiesību akta projekts, kas paredz reorganizēt Latviešu valodas aģentūru, samazinot tās pārvaldes uzdevumus un lielāko daļu tās funkciju nododot citai valsts pārvaldes iestādei[1]. Uzskatām to par tuvredzību gan no zinātniskā, gan politiskā skatpunkta.
Lasīt visu...

21

Visi metas glābt grimstošo Citskovski, bet tas nesaprot pamesto glābšanas riņķi un kož rokā, kura viņu velk ārā no ūdens

FotoValdība un augstākā ierēdniecība kopīgiem spēkiem bija izdomājušas veidu, kādā paglābt no kriminālatbildības Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski, taču tas no pamestā glābšanas riņķa ir atteicies, palīdzīgās rokas padošanu "juridiskajā jūrā" grimstošajam slīcējam nodēvējot par "pazemojošu".
Lasīt visu...

21

Latvijā vēl aizvien attiecībā pret citādi domājošiem tiek pielietotas represijas

FotoAivars Lembergs no Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk - CVK) ir saņēmis atvainošanās vēstuli.
Lasīt visu...

18

Diemžēl man, laimīgajam budžeta iestādes darbiniekam, atvaļinājumā jau atkal nākas izrādīties šajos nicināmajos sociālajos tīklos

FotoManu sociālo tīklu joslu vakar aizpildīja briesmīgi kadri no sabombardētās Ukrainas slimnīcas. Es arī tādus pavairoju. Kādreizējā kolēģe, režisore un producente Žaklīna Cinovska savā "Facebook" laika joslā zem sirdi plosošajām fotogrāfijām bija ierakstījusi tikai vienu teikumu: "Kur ir Dievs?"
Lasīt visu...

18

Arī Latvija ir atbildīga par krievijas raķešu triecienu

Foto2024. gada 8. jūlijā kārtējā necilvēcīgā krievijas raķešu trieciena rezultātā cieta Okhmatdyt bērnu slimnīca Kijivā – viena no svarīgākajām ne tikai Ukrainā, bet arī visā Eiropā. Tas ir kārtējais krievu okupantu kara noziegums pret ukraiņu tautu. Zem gruvešiem joprojām aprakti daudzi ārsti, māsiņas, sanitāri un mazie pacienti.
Lasīt visu...

21

Vai patiesi tiks likvidēts arī Valsts valodas centrs?

Foto“Man jau pērnajā rudenī lika saprast, ka turpinājuma nebūs,” teic Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš, komentēdams savu atlaišanu no darba, kas notiks šā gada 29. septembrī. To “lika saprast” Tieslietu ministrija.
Lasīt visu...

21

Atklāta vēstule māksliniekam Agrim Liepiņam

FotoGodājamais Liepiņa kungs! Domāju, ka ne tikai man, bet arī daudziem gan mūsu novadā, gan citur Latvijā, ziņa, ka plānojat nojaukt Jūsu izloloto Uldevena senlatviešu pili Lielvārdē, bija nepatīkams pārsteigums.
Lasīt visu...

3

Ievērtējiet – tagad es esmu viedās administrācijas ministre un nekad neesmu dzīvojusi tik labi kā tagad!

FotoLatvijas daba ir mūsu bagātība, kas cauri gadsimtiem veidojusi mūs par zemi, kurā dzīvojam šodien. Mūsu senči, prasmīgi izmantojot dabas resursus, ir uzkrājuši kapitālu un radījuši pievienoto vērtību, būvējot Latviju par labklājības valsti. Kaut arī mums daudz vēl ir ko darīt cilvēku dzīves līmeņa celšanā, jāatzīst, ka nekad neesam dzīvojuši tik labi kā tagad.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Golubeva – tautas bojāejas vētrasputns

Varas bļodlaižas medijos izvilkuši no politiskās mēslaines latviskoto krievu lesbieti Mariju Golubevu. Bābiešu mīlestības priesteriene savulaik pabijusi iekšlietu ministra tronī. Tolaik...

Foto

Rezultātu nav tāpēc, ka nav mērķu un atbildīgo, – vai tas dzelzceļš, mangāns, tiesas vai ugunsgrēki...

Ziņa, ka mangāna rūdai uz Latvijas dzelzceļiem ir pienākušas beigas,...

Foto

Kas tas par ekonomiski pamatotu projektu, kura dēļ jālien parādos un jāceļ nodokļi?

Vai satiksmes ministrs ir izvērtējis un iesniedzis visas alternatīvas Rail Baltica sakarā? Manuprāt,...

Foto

Vasaļa psiholoģiskā projekcija

Cilvēkiem, reizēm veselām ļaužu grupām, ir grūti pieņemt pašcieņu traumējošus faktus. Tad ieslēdzas psiholoģiskā aizsardzība. Viens no mehānismiem ir psiholoģiskā projekcija, kad savas negatīvās...

Foto

Džordža Orvela stāsts par „Jauno Vienotību”

Orvela domas attiecas arī uz mūsdienu korumpēto partiju „Jaunā Vienotība”, kas ilgstoši vada valdību. Tāpat kā "Dzīvnieku fermā”, kur sākotnējie...

Foto

Kurš šitiem mērkaķiem iedeva granātu?

Ar Rail Baltica sarunas turpinās pa riņķi. Faktiski politiķi mēģina kaut kur nogrūst atbildību, kaut atbildīgo loks jau turpat ir - viņi paši....

Foto

Izlaupīts ražošanas uzņēmums. Seši gadi pēc uzbrukuma

2024.gada 19.jūlījā iestāsies melnā jubileja. Seši gadi pēc ekonomiskā un reideriskā uzbrukuma ražošanas uzņēmumam Ventspils ielā 63 b, Rīga....

Foto

Lūgums izvērtēt iespējamu nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu Jēkabpils novada attīstības pārvaldē

Lūgums izvērtēt iespējamu nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu Jēkabpils novada attīstības pārvaldē: domes izveidots birojs, iepirkumu...

Foto

„Rail Baltica” projekts - deputātus sāk pārņemt panika

Rail Baltica projekts - deputātus sāk pārņemt panika. Tā varētu raksturot Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas trešdienas sēdes...

Foto

Kā tikt galā ar „Rail Baltica” projekta septiņkārtīgo sadārdzinājumu un naudas trūkumu?

Ģeniāla doma - sadārdzināt vēl vairāk. „Rail Baltica” gadījumā tas nozīmē aizņemties naudu uz...

Foto

Likumprojekta nepārprotamības aritmētika

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs aicina parlamentāriešus ātrāk izskatīt trešajā lasījumā grozījumus Civilprocesa likuma 594.pantā, jau tagad, 20. jūnijā, pirms Jāņiem....

Foto

Lai nodrošinātu igauņiem vilcienu uz Eiropu, latviešiem pamatīgi jāceļ nodokļi?

Pēc gadiem divdesmit igauņi, baudot poļu alu, pa vilciena logiem vēros jostas savilkušos latviešus sērīgi raugāmies...

Foto

"Rail Baltica" projekts kā aklās zarnas izgriešana caur papēdi

“Pašlaik nav kārtīga saimnieka “Rail Baltica” īstenošanai”, “Valdība nav iestāde, kas apmaksā rēķinus”, “Premjere Siliņa parāda nostāju...

Foto

Vairums mikroģeneratoru īpašnieku būs spiesti pāriet uz dinamiskās enerģijas uzglabāšanas sistēmām

Apritējis vairāk nekā mēnesis, kopš ieviesta jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma un mājsaimniecībās uzstādīto mikroģeneratoru...

Foto

Vai bēdīgi slavenais Raimonds Lejnieks – Puķe mēģina apkrāpt tautu?

Ja pēdējos gados mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi gan politikai, gan masu mediju ziņām, tad mums...