Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ja kādam vēl ir šaubas par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) „pasūtījumu galda” pastāvēšanu, varu minēt pats savu piemēru: 2016.gadā uzsāka pret mani kriminālprocesu par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas 2003.-2016.gados – tātad 13 gadus! Pēc tam VID četrus gadus imitēja izmeklēšanu, atrada dažādus smieklīgus „pārkāpumus”, secināja, ka pats VID kļūdījies aprēķinos, un beigu beigās secināja, ka viss labi. Lūk, lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu.

LĒMUMS par kriminālprocesa Nr. 15830009816 izbeigšanu

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk tekstā VĪD) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (turpmāk tekstā NMPP) Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vecākais izmeklētājs J.Mackevičs, izskatījis kriminālprocesa Nr. 15830009816 materiālus, konstatēja:

VĪD NMPP lietvedībā atrodas kriminālprocess Nr. 15830009816 uzsākts 2016.gada 18.maijā pēc Krimināllikuma 218.panta 2.daļas un 219.panta 3.daļas, par XXX (personas kods XXX) iespējamo izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.martam, un par iespējamo likumā noteiktās deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avota nenorādīšanu vai par nepatiesu ziņu sniegšanu par deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avotu lielā apmērā. XXX kriminālprocesā Nr. 15830009816 ir personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, statuss.

2016. gada 6.septembrī kriminālprocesā Nr. 15830009816 tika pieņemts lēmums par rīcību ar kriminālprocesa materiāliem izdalot atsevišķā lietvedībā un nosūtot VĪD FPP Iekšējās drošības daļai izvērtēšanai savas kompetences ietvaros kriminālprocesa Nr. 15830009816 materiālus, par XXX iespējamajiem izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem paredzēta kriminālatbildība Krimināllikuma 298.pantā un 275.pantā.

2017.  gada 18.aprīlī un 2017.gada 28.aprīlī kriminālprocesa Nr. 15830009816 tika pieņemti lēmumi par rīcību ar kriminālprocesa materiāliem izdalot atsevišķā lietvedībā un nosūtot Valsts policijai izvērtēšanai savas kompetences ietvaros kriminālprocesa Nr. 15830009816 materiālus, par XXX iespējamajiem izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem paredzēta kriminālatbildība Krimināllikuma 166.pantā.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā pēc būtības pārbaudīts, vai XXX, aizpildot un iesniedzot valsts amatpersonas un gada ienākumu deklarācijas par laika periodu no 2003. līdz 2016.gadam, nav izdarījis Krimināllikuma 218.panta 2.daļā, 219.panta 2.daļā un 219.panta 3.daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus.

Krimināllikuma 218.panta 2.daļā kriminālatbildība ir paredzēta par „izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā”.

Krimināllikuma 219.panta 2.daļā kriminālatbildība ir paredzēta par “nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā ienākumu, īpašuma, darījumu vai cita mantiska rakstura deklarācijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā”.

Krimināllikuma 219.panta 3.daļā kriminālatbildība ir paredzēta par “likumā noteiktās deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avota nenorādīšanu vai par nepatiesu ziņu sniegšanu par deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avotu, ja šādas ziņas likumā noteiktajā kārtībā pieprasījusi attiecīgi pilnvarota valsts institūcija un, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā”.

Atbilstoši likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 20.pantam atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziegumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja nozieguma priekšmeta kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par 50 tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.

Izvērtējot kriminālprocesā iegūtā ziņas, secināms, ka, lai gan atsevišķās XXX iesniegtajās valsts amatpersonas deklarācijās un gada ienākumu deklarācijās ir konstatējamas nesakritības un neatbilstības normatīvo aktu prasībām, XXX nodarījumos iztrūkst Krimināllikuma 218.panta 2.daļā, 219.panta 2.daļā un 219.panta 3.daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu objektīvas puses pamatpazīme - liels apmērs, kā rezultātā nav konstatējams minēto noziedzīgo nodarījumu sastāvs.

Saistībā ar Krimināllikuma 218.panta 2.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu norādāms, ka, veicot nodokļu aprēķinu, tās veicēja ir konstatējusi, ka XXX līdzekļu izlietojums 2006., 2007. un 2011.gadā pārsniedz līdzekļu avotus, secinot, ka XXX guvis citus ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus - 2006.gadā 11130,70 LVL apmērā, 2007.gadā 4223,44 LVL apmērā un 2011.gadā 2053,63 LVL apmērā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, nodokļu aprēķina veicēja ir aprēķinājusi, ka XXX valstij 2006.gadā ir nodarījis zaudējumus 2782,68 LVL apmērā, 2007.gadā ir nodarījis zaudējumus 1055,86 LVL apmērā, bet 2011.gadā ir nodarījis zaudējumus 513,41 LVL apmērā.

Taču, izvērtējot nodokļa aprēķinā izdarītos secinājumus un ietverto motivāciju, secināms, ka nodokļu aprēķinā ir pieļautas kļūdas, kuru rezultātā it kā slēptais apliekamais ienākums un secīgi arī valstij nodarītais zaudējums kriminālprocesā izmeklētajā laika periodā faktiski nav konstatējams vispār vai arī tas ir mazāks.

Attiecībā uz Krimināllikuma 219.panta 2.daļā un 3.daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem konstatēts, ka, aizpildot un iesniedzot valsts amatpersonas deklarācijas un gada ienākumu deklarācijas par laika periodu no 2003.gadam līdz 2016.gadam, XXX:

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2003.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 0,20 LVL (0,28 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2004.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 4,12 LVL (5,86 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2004. gadu saistībā ar ienākumiem 950 LVL apmērā punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi XXX kļūdaini kā ienākumu gūšanas avotu - fizisku personu - norādīja nevis YYY, kam XXX atsavināja automašīnu, bet gan pats sevi;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2006.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 0,66 LVL (0,94 EUR) apmērā un bija norādījis noguldījuma AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 15,53 LVL (22,10 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2007.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 0,19 LVL (0,27 EUR) apmērā un kļūdaini norādīja, ka noguldījuma AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” rezultātā procentu veidā guva ienākumus 112,47 EUR apmērā, kaut gan faktiski procentu veidā guva ienākumus 169,90 EUR apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2008.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” bija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 34,66 EUR apmērā un kļūdaini norādīja, ka noguldījuma AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 65,15 EUR, kaut gan faktiski procentu veidā guva ienākumus 71,91 EUR apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2009.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 0,19 LVL (0,27 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2010.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 1,29 LVL (1,84 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2011.gadu punktā “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi (..)” nebija norādījis noguldījuma AS “SEB banka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 14,57 LVL (20,74 EUR) apmērā un noguldījuma AS “Latvijas Krājbanka” rezultātā procentu veidā gūtos ienākumus 9,47 LVL (13,47 EUR) apmērā;

-valsts amatpersonas deklarācijā par 2011.gadu punktā “Deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā veiktie darījumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas” nebija norādījis darījumus ar AS “Latvijas Krājbanka” - veikto noguldījumu krājkontā 6000 EUR (4216,82 LVL) apmērā un noguldījuma izmaksu 6000,00 (4216,82 LVL) apmērā.

Citos pārbaudītajos gados, par kuriem XXX ir aizpildījis un iesniedzis valsts amatpersonas deklarācijas un gada ienākumu deklarācijas, neapšaubāmas nesakritības un neatbilstības normatīvo aktu prasībām izmeklēšanā konstatētas netika.

Ņemot vērā, ka iespējami papildus maksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa ne atsevišķi, ne kopā par katru no gadiem un mantu vai citu ienākumu, attiecībā uz ko pieļautas nesakritības un neatbilstības normatīvo aktu prasībām, vērtība nesasniedza 50 nodarījumu izdarīšanas brīdī Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, noziedzīgo nodarījumu sastāvu objektīvās puses pamatpazīme - liels apmērs - nav konstatējama.

Tādējādi, konkrētajā gadījumā ir saskatāms Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktā paredzētais kriminālprocesu nepieļaujošais apstāklis - izdarītajā nodarījumā nav Krimināllikuma 218.panta 2.daļā, 219.panta 2.daļā un 219.panta 3.daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāva, kā rezultātā kriminālprocess Nr.15830009816 ir izbeidzams.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 318.panta 1.daļas 6.punktu, 377.panta 2.punktu, 392.pantu, 392.1 pantu un 401.panta 1.daļas 3.punktu,

nolēma:

1) Izbeigt kriminālprocesu Nr.15830009816, jo nodarījumos nav Krimināllikuma 218.panta 2.daļā, 219.panta 2.daļā un 219.panta 3.daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu.

2) Par pieņemto lēmumu paziņot Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai.

3) Par pieņemto lēmumu paziņot XXX, izskaidrojot tiesības 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas iepazīties ar krimināllietas materiāliem.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 337.panta 2.daļas 2.punktu un 339.panta 2.daļu šo lēmumu 10 dienu laikā no lēmuma kopijas vai paziņojuma par pieņemto lēmumu saņemšanas dienas var pārsūdzēt uzraugošajam prokuroram, iesniedzot sūdzību Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, Talejas ielā 1, Rīgā.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

12

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

FotoAr nelabu sajūtu sekoju medijos publicētajām ziņām par Zolitūdes traģēdijas tiesvedību. Esmu būvinženieris, absolvējis Venecuēlas Centrālo universitāti, un man ir Kārnegija un Melona Universitātes (ASV) maģistra grāds būvinženierijā (ar iespējami augstāko atzīmi).
Lasīt visu...

21

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

FotoANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti publiskajā sektorā, bet labākā proporcija esot Austrijā – 4%. Ieliku šo ziņu Twitter, un tas sāka vārīties. Esot sajaukti āboli ar bumbieriem, un vispār, kas tā tāda par organizāciju?
Lasīt visu...

12

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

FotoŠis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts! Mēs runājām, aicinājām apstāties un pārtraukt LATVJU TAUTAS iznīcināšanas politiku. Taču viss veltīgi. Jūs nevēlējāties mūs sadzirdēt, ieklausīties un saprast - PIETIEK! Tad runāsim citā "valodā" ! Jums saprotamajā!
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...