Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

2023.gada 10.maijā Vidzemes apgabaltiesa, apelācijas kārtībā izskatot manai sievai Ilzei B. celto apsūdzību kriminālprocesa Nr.11352014018 iztiesāšanas gaitā, apmierināja prokurores A.Indriksones lūgumu izsaukt mani uz nākošo tiesas sēdi kā liecinieku.

Cik man zināms, minētais kriminālprocess bija uzsākts 2018.gada 28.decembrī pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas KL177.panta 3.daļā. 2020.gada 2.jūlijā šis kriminālprocess tika kvalificēts pēc Krimināllikuma 179.panta 3.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, kas izdarīts pret manu bijušo darbinieku Nauri K.

2020.gada 2.jūlijā mani atzina par aizdomās turēto šajā kriminālprocesā, bet savu vainu es neatzinu, jo nekādu noziedzīgu nodarījumu nebiju izdarījis. 2020.gada 26.novembrī šo kriminālprocesu kvalificēja pēc Krimināllikuma 177.panta 3.daļā un 275.panta 2.daļā paredzēto noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm, bet 2020.gada 8.decembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas vecākā inspektore pieņēma lēmumu par kriminālprocesa pret mani izbeigšanu, jo pirmstiesas izmeklēšanas laikā netika iegūti neapšaubāmi pierādījumi un nebija iespējams savākt papildus pierādījumus tam, ka es kopā ar savu sievu Ilzi B. un Ivaru G. būtu izdarījis piesavināšanos attiecībā pret Nauri K., kā nav pierādījumu, ka es kopā ar savu sievu Ilzi B. un Ivaru G. būtu izdarījuši krāpšanu pret Nauri K., un neesot iespējams pierādīt, ka es personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās mantkārīgā nolūkā būtu viltojis kādu dokumentu, kas piešķir tiesības.

No lēmuma par kriminālprocesa izbeigšanu izriet, ka tika veikts ievērojams procesuālo un izmeklēšanas darbību apjoms ar mērķi nodrošināt efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu. Kriminālprocesa gaitā tika veiktas darbības, kas vērstas vispusīgu apstākļu pārbaudi un to objektīvu izvērtēšanu, bet iegūt vēl kādus citus pierādījumus šajā kriminālprocesā neesot iespējams, jo esot izsmelts to izmeklēšanas darbību klāsts, ar kura palīdzību konkrētajā lietā var iegūt kādas jaunas ziņas par faktiem.

Minētajam lēmuma piekrita, un to apstiprināja arī kriminālprocesu uzraugošā prokurore Agnese Indriksone.

Neraugoties uz augstāk minēto, šajā kriminālprocesā par noziegumu, ko nav darījusi, nepamatoti apsūdzēta un jau pirmās instances tiesā ar reālu cietumsodu netaisnīgi notiesāta mana sieva Ilze B., kurai prokurore A.Indriksone bija izsniegusi krimināllietas materiālus.

Pēc tam, kad uzzināju par savu aicināšanu uz apelācijas instances tiesu, palūdzu sievai, lai parāda man viņai izsniegtos kriminālprocesa Nr.11352014018 materiālus. Iepazīstoties ar tiem, konstatēju, ka manas sievas vainas pierādīšanai prokurore tiesā izmanto ne tikai tos pierādījumus, kurus viņa uzskatīja par nepietiekamiem manas vainas pierādīšanai izbeigtajā kriminālprocesā, bet arī manas sarunas ar manu un sievas advokāti Inesi Šulti.

2021.gada 28.maija lēmumā par krimināllietas Nr.11352014018 nodošanu tiesai prokurore A.Indriksone norādījusi, ka manas sievas Ilzes B. vaina ne tikai KL177.panta 3.daļā, bet arī KL275.panta 2.daļā tiek pierādīta ar ziņām par faktiem, kas izriet no 2020.gada 10.jūnija Rīgas rajona tiesas izmeklēšanas tiesneses lēmumos par speciālās izmeklēšanas darbības – sakaru līdzekļu kontroles, veikšanu, no pārskatos par speciālām izmeklēšanas darbībām – sakaru līdzekļu kontrole, fiksētā, kā arī ziņām par faktiem, kas izriet no manu – Gunta B. sarunu atšifrējumos fiksētajām ziņām. Lēmumā norādīts, ka šīs ziņas izmantojamas tiesā kā pierādījumi.

Man ir tiesības ne tikai neliecināt pret sevi, bet arī ir tiesības iebilst, ka manas sievas apsūdzībā kriminālprocesā Nr.11352014018 tiek izmantotas ziņas, kas iegūtas, nelikumīgi klausoties manas telefona sarunas ar manu un sievas advokāti. Ne pirmstiesas procesā, ne arī pirmās instances tiesā neviens nav uzskatījis ar vajadzīgu pievērst vērību šim faktam, arī atbildīgā prokurore lietā A.Indriksone ignorējusi telefonsarunu noklausīšanās un tā rezultātā iegūto ziņu izmantošanas tiesiskumu un pieļaujamību.

Uzskatu, ka šādi veikta telefonsarunu noklausīšanās ir nepieļaujama demokrātiskā sabiedrībā un tiesiskā valstī.

No manas 2020.gada 29.jūnija sarunas ar Ivaru G. redzams, ka Inese Šulte jau bija mana advokāta uz to brīdi. Neraugoties uz to, noklausītas manas sarunas ar manu un manas sievas Ilzes B. advokāti Inesi Šulti ne tikai 2020.gada 30.jūnijā, bet arī 2020.gada 1.jūlijā un 8.jūlijā. Savukārt, 2020.gada 7.jūlijā policijas darbinieki noklausījās un pievienoja krimināllietas materiāliem manas sarunas ar advokātu, kurš strādā ar manu un manas sievas advokāti Inesi Šulti vienā birojā, uz ko pat norādīts arī noklausīto telefona sarunu pārskatā. Tātad policijas darbiniekiem un kriminālprocesu uzraugošajai prokurorei nevarēja nebūt zināms, ka tiek noklausītas klienta un advokāta sarunas, tomēr nekas netika darīts, lai šo pārkāpumu novērstu, izpildot Kriminālprocesa likuma 12.panta ceturtajā daļā amatpersonai, kura veic kriminālprocesu, noteikto pienākumu aizsargāt personas privātās dzīves noslēpumu.

Faktu, ka advokāte Inese Šulte bija mana un manas sievas Ilzes B. advokāte kriminālprocesā Nr.11352014018, pierāda lietas 6.sējuma 23.lpp.esošais Ineses Šultes orderis Nr.202/67 par Gunta B. aizstāvību, un 28.lpp.esošais Ineses Šultes orderis Nr.2020/68 par Ilzes B. aizstāvību. Minētie dokumenti liecina, ka uz noklausīšanās un pārskata par speciālajām izmeklēšanas darbībām sastādīšanas laikā Inese Šulte jau bija mana un manas sievas Ilze B. aizstāve, un šīs advokāta - klienta attiecības bija priviliģētas, neatkarīgi no sniegtās juridiskās palīdzības veida. Turklāt, kā redzams, no noklausītajām sarunām, tās bija acīmredzami saistītas ar krimināllietu pret mani, Gunti B. un manu sievu Ilzi B., jo saruna notiek par manu vizīti policijā šajā lietā, par manā dzīvesvietā un citur notikušajām kratīšanām, par manu liecību saturu un mūsu aizstāvības taktiku nepatiesi celtās apsūdzības lietā.

Latvijas Advokatūras likuma 6.pants paredz, ka saziņa starp praktizējošu advokātu un viņa vai viņas klientu, sniedzot juridisko palīdzību, nevar tikt uzraudzīta. Jebkura informācija, kas iegūta laikā, kad praktizējoši advokāti sniedz profesionālos pakalpojumus, būtu nekavējoties jāiznīcina. Šādas informācijas saglabāšana būtu pieļaujama tikai ar ģenerālprokurora vai viņa speciāli pilnvarota prokurora atļauju, ja ir pazīmes, ka tiek plānots vai ir izdarīts, vai ja kā citādi tiek apdraudēta sabiedriskā drošība. Lieki piebilst, ka lietā nav ziņu par šādas atļaujas esamību, noklausītā informācija nav iznīcināta. Nav arī ievērots  Kriminālprocesa likuma 233.panta otrajā daļā noteiktais, ka procesa virzītājs lieto visus likumā paredzētos līdzekļus, lai ierobežotu speciālās izmeklēšanas darbības rezultātā iegūto tādu ziņu izplatīšanu, kurām ir pierādījuma nozīme kriminālprocesā, ja tās aizskar personu privātās dzīves noslēpumu vai skar citu ar likumu aizsargātu ierobežotas pieejamības informāciju.

Neraugoties uz minēto, šāda manu un telefonsarunu ar manu un manas sievas advokāti noklausīšanās kriminālprocesā Nr.11352014018 veikta vairākkārt, noklausīšanās rezultātā iegūtās ziņas pievienotas lietai, no tām izdarīti pieņēmumi un uz tām balstīta manai sievai Ilzei B. nelikumīgi un nepamatoti celtā apsūdzība noziegumā, ko viņa nav izdarījusi.

Neraugoties uz to, ka manu sarunu ar advokāti Inesi Šulti konfidencialitāti aizsargā advokāta‑klienta sarunas privilēģija, par ko ne reizi uzsvērusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa(skatīt lietu Campbell pret Apvienoto Karalisti, 1992.gada 25.marts, 46.-52. rindkopa, sērija A Nr. 233; lietu Michaud pret Franciju, Nr. 12323/11, 117. rindkopa, ECTK 2012.gads un tajā citēto judikatūru), kriminālprocesā Nr.11352014018, valsts amatpersona, prokuratūras prokurore A.Indriksone nav izpildījusi savus prokurora amata pienākumus, un nav novērsusi cilvēktiesību pārkāpumus lietā, nav nekavējoties dzēsusi telefona sarunu ierakstus, nav arī saukusi pie atbildības tos policijas darbiniekus, kuriem bija uzdots kontrolēt telefona sarunas, bet tieši otrādi – uz telefona sarunās iegūtajām ziņām balsta un uztur tiesā manai sievai Ilzei B. celto apsūdzību noziegumā, ko viņa nav darījusi.

Pie šādiem apstākļiem, valsts vārdā kriminālprocesā Nr.11352014018 uzturot tiesā apsūdzību manai sievai Ilzei B. un uzturot tiesā lūgumu aicināt mani uz tiesas sēdi kā liecinieku pret manu sievu prokurore A.Indriksone pieļāvusi ne tikai bezdarbību un nekompetenci, bet arī turpina ignorēt manas tiesības, tai skaitā personu tiesības uz taisnīgu tiesu, kas garantētas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pantā.

Minētie fakti dod man pamatu apšaubīt konkrētās valsts amatpersonas kompetenci, kā arī dod iemeslu lūgt pārbaudīt, vai prokurores A.Indriksones darbībās nav saskatāmas Krimināllikuma 319.panta pirmajā daļā un 290.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmes.

Uzskatu, ka ar minētajām darbībām Latvijas valsts attiecībā uz mani un manu sievu Ilzi B. ir pieļāvusi rupju Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.panta (tiesības uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību) pārkāpumu. Lai gan Konvencijas 8.pants aizsargā visa veidu saziņu starp indivīdiem, tas sniedz papildus aizsardzību tieši saziņai starp advokātu un viņa klientu. Šo telefonsarunu noklausīšanās rezultātā ir rupji pārkāpts klienta-advokāta sarunu konfidencialitātes princips, kā arī rezultātā iegūtā informācija ir sagrozīta un tiek izmantota prettiesiskiem mērķiem.

Pamatojoties uz teikto, lūdzu pārbaudīt minētos faktus par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.panta prasību un citu normu pārkāpumiem, norādīt prokurorei A.Indriksonei uz nepieļaujamību šādos apstākļos aicināt mani lietā kā liecinieku pret manu sievu Ilzi B., un pie konstatētajiem faktiem kriminālprocesā Nr.11352014018 izvērtēt pret manu sievu Ilzi B. uzturētās apsūdzības likumību un pamatotību, uzdodot prokurorei A.Indriksonei atteikties no apsūdzības lietā, pretējā gadījumā būšu spiests vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā ar sūdzību pret Latviju.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

12

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

FotoAr nelabu sajūtu sekoju medijos publicētajām ziņām par Zolitūdes traģēdijas tiesvedību. Esmu būvinženieris, absolvējis Venecuēlas Centrālo universitāti, un man ir Kārnegija un Melona Universitātes (ASV) maģistra grāds būvinženierijā (ar iespējami augstāko atzīmi).
Lasīt visu...

21

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

FotoANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti publiskajā sektorā, bet labākā proporcija esot Austrijā – 4%. Ieliku šo ziņu Twitter, un tas sāka vārīties. Esot sajaukti āboli ar bumbieriem, un vispār, kas tā tāda par organizāciju?
Lasīt visu...

12

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

FotoŠis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts! Mēs runājām, aicinājām apstāties un pārtraukt LATVJU TAUTAS iznīcināšanas politiku. Taču viss veltīgi. Jūs nevēlējāties mūs sadzirdēt, ieklausīties un saprast - PIETIEK! Tad runāsim citā "valodā" ! Jums saprotamajā!
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...