Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Aleksandra Dugina meitas Darjas nogalināšana lika daudziem atcerēties par pašu neoeirāzisma ideju autoru un popularizētāju Aleksandru Duginu. Lai arī viņa ietekme uz Vladimiru Putinu un viņa soļiem ārpolitikā Rietumos ir tikusi pārspīlēta, tomēr nevar noliegt, ka Dugins ir noteiktas Krievijas sabiedrības daļas vērtību simbols.

Aleksandrs Dugins cita starpā ir arī Jaunkrievijas (Novorossija) ideju kultivētājs, kurš līdzīgi Girkinam (Strelkovam) būtu vēlējies plašu, konvencionālu iebrukumu Ukrainā jau 2014.–2015. gadā un sauca: "Putin, vvedi voiska!" (Putin, ieved karaspēku!) Virspavēlnieks lēma citādi un atlika plašo iebrukumu līdz 2022. gadam, tāpēc Duginu pastūma nost no mikrofona.

Dugins ir bijis izdevīgs Kremlim impērijas idejas kultivēšanā, vienlaikus pēc Krimas aneksijas viņš bija drīzāk traucēklis Putinam, jo neviens nedrīkst norādīt vadonim, ievest vai neievest karaspēku... To drīkst darīt tikai tad, kad "nacionālais līderis" jau pats ir izlēmis, kā to redzējām, kad Putins pazemoja Sergeju Nariškinu, kurš nemācēja lasīt līdera domas kolektīvās atbildības sadalīšanas sapulcē. Dugina meitas nogalināšana var kalpot Krievijas sabiedrības gatavināšanai t.s. tribunālam pār "Azov" pulka kareivjiem; Krievijas "mediji" jau rādīja it kā spridzinātājas, it kā "Azov" pulka apliecību.

Lai arī Dugins pēc skaļajiem saukļiem reti parādījās lielo ("elektorāli svarīgo") Krievijas TV kanālu ekrānos, tomēr neoeirāzisma ideju sekotāji viņu varēja satikt TV kanālā "Spas" un dažādos pasākumos. Medijos šajās dienās daudzi sauc Duginu par "krievu pasaules" ideju autoru, bet gluži atbilstoši tas nav. Aleksandrs Dugins ir specifiskas ģeopolitiskas koncepcijas – neoeirāzisma – kultivētājs. "Krievu pasaules" un neoeirāzisma idejas viena otru papildina, bet tās nav identiskas. Kādi ir neoeirāzisma pamatpostulāti? Studējot LU Sociālo zinātņu fakultātē, pētīju politiskās domas attīstību Krievijā, te – mikrodaļiņa no pētītā.

Nacionālās identitātes meklējumos starp Eiropu un Āziju

Vācu domātājs Frīdrihs Racels 1897. gadā publicēja grāmatu "Politiskā ģeogrāfija", kurā pauda ideju par valsti kā dzīvu organismu, kurš sakņojas noteiktā augsnē. Turklāt vēl agrāk – 1882. gadā Štutgartē tika izdots Racela darbs "Antropoģeogrāfija", kurā viņš formulēja savas pamatidejas par tautu evolūcijas un demogrāfijas saistību ar ģeogrāfiskajiem dzīves apstākļiem, kā arī par dabas vides ietekmi uz tautu kultūras un politisko attīstību. Ģeogrāfiskās politikas idejas atspoguļojas arī eirāzismā – tā pamatā ir pārliecība par krievu kultūru kā neeiropeisku fenomenu, kas sevišķā veidā apvieno Rietumu un Austrumu īpašības, tādējādi vienlaicīgi apkopo sevī Rietumus un Austrumus, tajā pašā laikā nepieder ne vieniem, ne otriem.

Klasiskā eirāzisma pamatideju tapšanas laiks bija no 1921. līdz 1929. gadam, kad krievu emigrantu vidē Eiropā 20. gadsimta divdesmitajos gados radās vēlme izprast dramatisko Krievijas pārmaiņu būtību un iemeslus. 1920. gadā Sofijā tika publicēta Nikolaja Trubeckoja grāmata "Eiropa un cilvēce". Tajā viņš rakstīja: "Mums ir jāpierod pie domas, ka romāņu–ģermāņu pasaule ar savu kultūru ir mūsu niknākais ienaidnieks." 20. gadsimta divdesmito gadu vidū Pjotrs Savickis mēģina uz eirāzisma ideoloģiskās bāzes veidot politisko organizāciju, kuras mērķis bija darboties Padomju Krievijas pagrīdē. 1926. gadā Parīzē sāka izdot avīzi "Eirāzija", tajā arvien krasāk tika paustas proboļševistiskas idejas. Eirāzisma kustība Eiropā sašķēlās divās daļās – padomju varai labvēlīgajā un konservatīvajā Prāgas pulciņā.

Ordas pēdās

Eirāzisti kā pirmie no krievu filozofiem un vēsturniekiem pozitīvi vērtēja tatāru–mongoļu jūga ietekmi uz Krievijas valstiskuma veidošanos, saskatot krievu un tatāru attiecībās eirāzisma valstiskuma avotus. Ordas periods, pēc eirāzistu domām, pārvērta dažas perifērijas saskaldītās austrumslāvu kņazistes nākotnes apvienotajā impērijā. Minētais periods esot ļāvis saglabāt senās slāvu kultūras savdabību. Eirāzistiem Krievija ir ne tikai Bizantijas mantiniece, bet arī Čingishana impērijas mantiniece. No šejienes arī eirāzistu slēptās simpātijas pret totalitārismu.

Ir interesanti lasīt citu tā laika domātāju skatījumu uz eirāzisma idejām. Vācu ģeopolitisko ideju klasiķis Karls Haushofers1 savā 1931. gadā izdotajā darbā "Geopolitik der Pan-Ideen" (Pan-ideju ģeopolitika) rakstīja: "Šajā austrumslāvu plašajai dvēselei atbilstošajā telpā eirāzisti būvē savas nākotnes gaisa pilis, vienādā mērā attālinoties gan no Rietumeiropas, gan Āzijas kultūras. Lai gan ar pretēju padomēm ideoloģiju reliģiskajā sfērā, tomēr ar radniecīgu – ģeopolitiskajā." Hitleru ietekmējušais Haushofers kritizēja eirāzistus kā pārāk neizlēmīgus un sauca viņus par "panaziātiem, kuri ietinušies panslāvistu ādā". Vācu domātājs uzskatīja, ka panslāviskās un caristiskās idejas ir radušās tatāru mongoļu ietekmē, kuras vēlāk ietērptas padomju virsdrēbēs, bet joprojām ir un paliek telpiskā domāšana, kura izriet no panaziātiskas vēlmes paplašināt savu dzīves telpu, lai pakļautu sev piegulošās perifērijas kalpošanai centram.

Eirāzisma ideoloģiju analizēja arī Nikolajs Berdjajevs, kurš 1927. gadā savā darbā "Eirāzistu utopiskais etātisms" rakstīja, ka eirāzisti ir vairāk tatāru–mongoļu, vācu–Pētera un imperiālistisko ideju nesēji nekā krievu garīgo meklējumu pēcteči. Berdjajevs uzsvēra noteiktu eirāzisma ideju bīstamību. Viņš rakstīja, ka eirāzisti absolutizē valsts lomu indivīdu domāšanas vadīšanā vienotā gultnē. Berdjajevs kritizēja eirāzistu viedokli par to, ka valstij ir jāpārņem visas cilvēka dzīves sfēras, kas ir etatisma pazīme. Viņš uzskatīja, ka eirāzisti ir gandrīz tikpat lieli kolektīvisti kā komunisti.

Eirāzistiem visa ļaunuma sakne bija Eiropa. Klasiskais eirāzisms gandrīz visā pretnostatīja sevi – Rietumeiropas kultūrai un civilizācijai: kontinents esot pretējs okeānam; klejojošā stepe (dinamiska un cikliska) ir pretstatā Eiropas nekustīgumam; krievu reliģiskā morāle pretstatā Rietumu ekonomiskajai pieejai; dzīvā intuīcija un atklāsme pret sauso racionālismu; kolektīvisms un kopība pret kaitīgo individuālismu un egoismu u. tml. Kā redzams, eirāzisti Eiropā labo nesaskatīja, savukārt Krievija ir labu labā, ja tikai attālināsies no Eiropas.

Dugina neoeirāzisms

20. gadsimta deviņdesmitajos gados eirāzisma idejas piedzīvoja renesansi. Kā viens no galvenajiem eirāzisma ideju turpinātājiem Krievijā bija Aleksandrs Dugins, kurš vairākās grāmatās un mediju izdevumos ir formulējis neoeirāzisma pamatprincipus. Viņš atzina, ka ir ietekmējies no vairākiem Rietumu autoriem, ģeopolitikas klasiķiem – Haushofera un Makindera. Savā grāmatā "Konservatīvā revolūcija" Dugins raksturoja vācu nacionālsociālismu kā viņa izvēlētā "trešā ceļa" vispilnīgāko iemiesojumu... Viens no fundamentālākajiem Dugina darbiem ir 2000. gadā izdotā grāmata "Ģeopolitikas pamati. Krievijas ģeopolitiskā nākotne. Domāt telpiski". Tajā viņš rakstīja, ka krievu tautai ir jārada Jaunā jeb Eirāzijas impērija, kuras mērķis esot atjaunot pasaulē līdzsvaru un, apvienojot vairākas zemes, dot pretsparu t.s. atlantistiem. Par atlantistiem eirāzisma ideoloģijā tiek dēvētas rietumvalstis, NATO bloks ar ASV priekšgalā.

Neoeirāzisti uzskata, ka nāciju valstis mūsdienu veidolā vairs ilgi nepastāvēs. To vietā nākšot politiskie veidojumi, kuru pamatā būs "kontinentālās telpas" ar daudzlīmeņu nacionālajām, kultūras un saimnieciskajām autonomijām to iekšienē. Kā līdzīgu veidojumu daļējus piemērus varot ņemt kādreizējo Romas impēriju, tagadējo Eiropas Savienību un NVS. 2002. gadā izdotajā grāmatā "Eirāzisma pamati" Dugins apraksta eirāzisma redzējumu par iekšpolitiku. Zīmīgi, ka, aprakstot eirāzisma iekšpolitiskos principus, Dugins apskatīja toreiz vēl tikai teorētiski iespējamās "Eirāzijas Savienības", nevis Krievijas iekšpolitiku. Administratīvajā uzbūvē viņš formulēja "eirāzisko federālismu", kas paredz federāciju, kuras sastāvdaļas ir nevis teritorijas, bet etnosi.2

Dugins izvēlas citu ienaidnieku

Ja klasiskie eirāzisti kritizēja Eiropu, tad Dugins zīmēja ģeopolitiskās asis, kas iet cauri Maskavai, Berlīnei un Parīzei, norādot, ka ar šīm galvaspilsētām Krievijai ir jāsadarbojas un jānostājas pret īsto ienaidnieku – ASV. Tas sakrita ar laiku, kad Krievija it kā modernizējās un it kā vēlējās sadarboties ar ES, bet drīzāk gribēja Eiropas naudu. Dugins uzsvēra, ka Eirāzijas Savienības veidošanas pamatā ir jābūt "kopējā ienaidnieka" principam.3 Par šādu ienaidnieku tika izvēlētas Amerikas Savienotās Valstis. Dugins "rullē" ar lielu vērienu, skaidrodams, ka ASV izveide balstās liberālisma loģikā, anglosakšu filozofijā un protestantisma garā. Mūsdienu Rietumu kapitālistisko sabiedrību pamatā esot protestantisma ētika un vērtību sistēma, tādējādi protestantisma zonas palielināšanu varot uzskatīt par sagatavošanas operāciju tālākai atlantisma invāzijai.4 

2007. gadā grāmatā "Postmodernisma ģeopolitika" Dugins raksta: "Nekas nav tik populārs Krievijā šodien kā nepatika pret Ameriku. Antiamerikānisms – tā ir totāla aizraušanās. [..] Tas ir ticības simbols. Antiamerikānisms – tas ir nopietni."5 Dugins uzskata, ka antiamerikānisms ir tā platforma, uz kuras jābalsta visas Krievijas sabiedrības konsolidācija. Tas došot iespēju apvienot gan "labēji", gan "kreisi" noskaņotos. To, kuriem ir cits viedoklis par ASV, esot absolūtais mazākums, un antiamerikānisms esot kļuvis par Krievijas nacionālo identitāti.

Dugina ideju zelta laiki

Dugina daiļrades un popularitātes ziedu laiki bija Putina otrais prezidenta pilnvaru termiņš (2004.–2008. g.), kad Kremlis meklēja NVS kontrolēšanai noderīgas ideoloģiskās konstrukcijas. Interesanti, ka toreiz Dugina agrāk izteiktie labvēlīgie spriedumi par nacionālsociālismu tika aizmirsti un piedoti. Vācu pētnieks Andrēass Umlands uzskatīja, ka, neskatoties uz fantasmagoriskajiem elementiem Dugina darbos, viņam tomēr bija izdevies nodibināt ietekmīgu intelektuālu kustību Krievijā.

Dugina dibinātās starptautiskās "Eirāzijas kustības" Augstākajā padomē amatus savulaik ieņēma vairāki pazīstami Krievijas politiķi, valsts darbinieki un žurnālisti: Federācijas padomes Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Mihails Margelovs, bijušais ārkārtējais un pilnvarotais KF vēstnieks Latvijā Viktors Kaļužnijs, Dienvidosetijas vadītājs Eduards Kokoiti, KF Federācijas padomes vicespīkers Aleksandrs Toršins, 1. TV kanāla raidījuma "Odnako" vadītājs, žurnālists Mihails Ļeontjevs, kurš arī piedalījās "Eirāzijas kustības" dibināšanā. Vācijas laikraksts "Frankfurter Allgemeine" 2006. gadā publicēja Fēliksa Ingolda rakstu "Pēc Eiropas norieta: krievu neoeirāzistiem ir savs ģeopolitiskais redzējums", kurā tika norādīts, ka eirāzisma ideju atbalstītāju pulkā esot ne tikai pazīstami politiķi, bet arī mākslas sfēras pārstāvji – kinorežisors Ņikita Mihalkovs un kazahu dzejnieks Olžass Suleimenovs.

2008. gada februārī populārais TV raidījumu vadītājs Ivans Demidovs (vadīja popmūzikas apskatu "MuzAboz") tika iecelts par politiskās partijas "Vienotā Krievija" Ideoloģiskā direktorāta vadītāju. Neilgi pirms tam Demidovs paziņoja, ka esot Dugina skolnieks un kā sabiedrisko attiecību menedžeris izmantos savas zināšanas, lai popularizētu Dugina idejas.6 Acīmredzot Putina balstītāju partijai šāda Demidova pārliecība bija pa prātam. Vladislavs Surkovs (bijušais KF Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks, "Suverēnās demokrātijas" ideju autors) lekcijā "Krievu politiskā kultūra. Skats no utopijas" citēja vienu no klasiskā eirāzisma pamatlicējiem – Nikolaju Trubeckoju, kurš akcentēja krievu domāšanas atšķirību no eiropiešiem.7 Minētajā lekcijā daudzkārt akcentēts krievu kultūras savdabīgums, kuram ir jāpielāgo arī politiskā realitāte. Ja vēlaties, pielāgojiet, tikai kāpēc no tā ir jācieš kaimiņu tautām?

Nobeigumā

Dugina vārsmas ir liels kokteilis, kur tiek žonglēts ar kontinentiem, ģeogrāfiju, ideokrātiju, konservatīvismu, liberālismu, imperiālismu, uzkundzēšanos un etatismu. Dugina idejas kopš 90. gadiem ir piedzīvojušas attīstību un izmaiņas. Neoeirāzisma ideoloģija tiek pielāgota politiskajai nepieciešamībai. Pazīstamā padomju disidente Valērija Novodvorska reiz teica, ka Dugins tikai piestrādājot par eirāzistu. Zīmīgi, ka 20. gadsimta deviņdesmitajos gados par NVS neoficiālo mērķi politiķi un eksperti izteicās kā par bijušās PSRS dalībvalstu (republiku) miermīlīgas šķiršanās nodrošinātāju. Arī toreizējos darbos Dugins vairāk pievērsās krievu izcelšanai, Krievijas kā impērijas definēšanai.

Tikko kā 21. gadsimtā oficiālā Maskava piešķīra nozīmīgāku lomu NVS integrācijai, tā arī Dugina idejās bija vērojams lielāks akcents uz nākamās Eirāzijas Savienības daudznacionālo raksturu. Ja klasiskajā eirāzismā galvenais "ļaunuma izplatītājs" ir Eiropa, tad neoeirāzismā tās ir Amerikas Savienotās Valstis, kuras Dugins demonizē un ataino vienkāršotā veidā. Savukārt Krievija Dugina darbos tiek pasniegta kā augstas morāles glabātāja, apzināti aizmirstot par dramatiski sliktajiem demogrāfiskajiem rādītājiem Krievijā, kuri daļēji ir izskaidrojami ar alkoholismu, narkomāniju, noziedzību, sliktajiem ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem reģionos.

Lai arī Vācija un Francija vairākos aspektos ir liberālākas par ASV, Duginu tas netraucē zīmēt ģeopolitisko asi ar francūžiem, vāciešiem un aicināt pārraut transatlantisko saikni, kas Latvijas nacionālajai drošībai, starp citu, ir gandrīz vai dzīvības un nāves jautājums. Krievijas kara pret Ukrainu kontekstā zīmīgs ir Dugina izvirzītais tālākais mērķis – NVS valstu valstiskās suverenitātes zaudēšana, lai tikai saglabātu etnisko identitāti Krievijas aizsardzībā... Ukraiņi zina, kas tā ir par "aizsardzību". Viņu atbildes izskan artilērijas zalvēs.

1 Haushofers izvirzīja idejas par vācu tautas "dzīves telpu" un "taisnīgām robežām", kuras izmantoja Hitlers kara uzsākšanas pamatošanai. Pētnieku veidokļi par to, kurš no kura ietekmējās – Hitlers no Haushofera vai Haushofers no Hitlera –, atšķiras.

2 Дугин. A. Основные принципы евразийской политики. Книга: Геополитикa. Kласические школы геополитики. Современная российская геополитика. Хрестоматия. Санкт Петербург: Питер, 2007, c. 255.

3 Turpat, 245.

4 Дугин A. Геополитикa постмодэрна. Времена новых империй. Oчерки геополитики XXI веka. Санкт Петербург: AMФOРA, 2007, c. 16.

5 Turpat, 124.

6 Umland A. Who is Alexander Dugin? 26.09.2008. https://www.opendemocracy.net/en/who-is-alexander-dugin/

7 Сурков П. Русская политическая культура. Взгляд из утопии. https://www.labirint.ru/books/158838/

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Sankciju patiesais labums: Apvienotā saraksta plāns aizvērt ostas varētu arī nebūt nejaušs

FotoDeklarētais mērķis - atbalsts Ukrainai Latvijas ostu paralizēšanai - šķiet šizofrēnisks, jo kā gan tas saskan ar to, ka Ukraina pati joprojām saņem naudu no Krievijas un ļauj Krievijai transportēt gāzi caur Ukrainas teritoriju, bet neviens latvju bāleliņš par to pat nav iepīkstējies ES parlamentā?
Lasīt visu...

21

Priekšlikums ir tikai par mūsu nodokļu maksātāju segtajām atlīdzībām

FotoAtsaucoties uz 2024. gada 18. aprīļa publikāciju "Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!" vietnē, informēju, ka saskaņā ar spēkā esošo likumu algu publiskošanas lietā Saeimas deputāti rāda priekšzīmi un Saeima Ģirta Valda Kristovska kā tautas priekšstāvja atlīdzību - tāpat kā visu citu tautas priekšstāvju Saeimā atlīdzības - publicē katru mēnesi internetā.
Lasīt visu...

18

Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!

FotoĢirts Valdis Kristovskis iesniedzis Saeimā priekšlikumu publicēt jebkuras valsts amatpersonas ienākumus ik mēnesi, jo no tā būšot "ieguvums sabiedrībai".
Lasīt visu...

6

„Re:Baltica” cenšas izdarīt uz spiedienu uz Sabiedrības integrācijas fondu, tam izvērtējot šīs organizācijas rīcību ar nodokļu maksātāju naudu

FotoPubliskajā telpā tiek apspriesta Re:Baltica projektu vērtēšana, kuri īstenoti ar piešķirto publisko finansējumu caur Mediju atbalsta fondu. Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) skaidro kārtību kā notiek projektu apstiprināšana un izlietotā publiskā finansējuma uzraudzība.
Lasīt visu...

21

Mazie modulārie kodolreaktori (SMR) – sapņi un realitāte

FotoIgaunija plānojot būvēt divus līdz četrus, savukārt Polija pat 25 mazos kodolreaktorus. Presē bija pārmetumi, ka Latvija atpaliekot no kaimiņiem. Milzīga ažiotāža ap SMR tehnoloģijām un daudz cerību, taču realitāte ir tāda, kāda tā ir.
Lasīt visu...

21

“Iekļaujošas valodas ceļvedis” ir valodas manipulācija, kas deformē valodas struktūras un pasaules uztveri

FotoValsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2024. gada 10. aprīļa sēdē (protokola Nr. 4 4. §) izvērtēja Aigas Veckalnes apkopotos ieteikumus “Iekļaujošas valodas ceļvedis” un secināja, ka:
Lasīt visu...

21

Sāga par nogriezto ausi

FotoDomāju, visi, kas mazliet seko notikumiem pasaulē, zina, ka, aizturot aizdomās turamos par terora aktu “Crocus City Hall”, vienam no notvertajiem nogrieza ausi, iegrūžot to šim mutē. Šobrīd, kad pašmājās emocijas ir noplakušas, pievēršoties citiem asinsdarbiem uz grēcīgās zemītes, šo notikumu var mierīgāk izanalizēt. Uzreiz gribu pateikt, ka nekādu līdzjūtību pret jebkuriem teroristiem, lai kādi motīvi viņus nevadītu vai kādas sakrālas idejas šie nepaustu, es neizjūtu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

Es zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī...

Foto

No strupceļa uz atdzimšanu

Draugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka...

Foto

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

Pēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par...

Foto

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

Pirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību...

Foto

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem...

Foto

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs...

Foto

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

Pēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina...

Foto

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

Jāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar...

Foto

Labā un ļaunā saknes

Ādolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi...

Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...