Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas 14.08.2012. noteikumu Nr.26-not “Karavīru atvaļināšanas no profesionālā dienesta noteikumi” 17.1., 17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktiem, iesniedzu Jums ziņojumu, lai izbeigtu profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa, pusēm par to vienojoties XXX. Apņemos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nokārtot visas saistības ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS).

Sākotnēji ziņojums par atvaļināšanos no profesionālā dienesta (pielikumā) netika adresēts Jums, jo man tika sniegta neprecīza informācija par amatpersonu, kurai tas jāiesniedz. Informēt NBS vadību par situāciju, kuru tā ir apzināti veidojusi/pieļāvusi, uzskatīju par bezjēdzīgu, tādēļ pievienotajā ziņojumā nav norādīta informācija, kura minēta šajā ziņojumā.

Vēlos uzskaitīt vairākus papildu iemeslus, kas mani motivēja iesniegt šo ziņojumu. Daļai no sniegtās informācijas ir arī dokumentāri pierādījumi, bet mana pieredze liecina, ka aizsardzības resorā tos neviens objektīvi neizskatīs, tāpēc atsauces nav norādītas (pēc Jūsu pieprasījuma esmu gatavs sniegt šo informāciju, bet tikai Jums un bez NBS pārstāvju klātbūtnes).

Mana izpratne par militāro dienestu nav savienojama ar tādu komandieru (priekšnieku) rīcību, kuri:

- kopā ar padotajiem lieto alkoholu un pretojas Militārās policijas karavīru likumīgajām prasībām to pārtraukt, bet tas netraucē tiem draudēt karavīru tiešajam priekšniekam ar atstādināšanu no amata par normatīvajiem aktiem atbilstošu prasību izvirzīšanu padotajam personālam;

- ikgadējās izvērtēšanas pārrunu laikā var draudēt “izmest nah…j ārā no dienesta” par precizējoša jautājuma uzdošanu;

- ignorē elementāro karavīra formas tērpa valkāšanas kārtību, bet tajā pat laikā par savas pavēles neizpildīšanu atvaļina no dienesta;

- pieļauj, ka karavīra izvērtēšanu (subjektīvu vērtējumu), kuru veica persona, par kuras iespējamajām prettiesiskajām darbībām izvērtējamais iepriekš ir ziņojis vienības komandierim, uzskata par objektīvu un ņem par pamatu karavīra turpmākās karjeras plānošanai;

- nespēj organizēt pasākumus, lai karavīra Vērtēšanas veidlapā beidzot tiktu iekļauts ari karavīra šaušanas ar dienesta ieroci prasmju novērtējums, kā arī veikt pasākumus, lai izvērtēšana procesu padarītu efektīvu un pašreizējai situācijai atbilstošu;

- atļauj ar šaujamieročiem apbruņot karavīrus, kuri nespēj “trāpīt mērķī”, un pat norīko tos veikt objekta apsardzi, kas atrodas biezi apdzīvotā apvidū;

- pieļauj, ka dienestu turpina karavīri, kuri ilgstoši nespēj nokārtot fiziskās sagatavotība pārbaudes, un kuru veselības kapacitāte neatbilst ieņemamajiem amatiem;

- uz karjeras kursiem apzināti norīko karavīrus, kuri neatbilst normatīvajos akto noteiktajām prasībām;

- norīko karavīrus mācībām karjeras kursos, bet augstākas dienesta pakāpes amatos ieceļ karavīrus bez atbilstošas izglītības;

- atbalsta projektus par sporta centra uzbūvi, kas izmaksā miljoniem eiro, bet nespēj nodrošināt karavīra sporta tērpu komplektu iegādi, kas karavīriem pienākas atbilstoši apgādes normām;

- ievieš un liek valkāt jauna parauga karavīra kaujas formas tērpu, bet nevar nodrošināt savlaicīgu formas tērpam nepieciešamo uzšuvju (u.c. sastāvdaļu) izgatavošanu un izsniegšanu personālsastāvam;

- neizrāda nekādu ieinteresētību objektīvi izskatīt karavīru dienesta sūdzības vai citu informāciju par problēmām NBS;

- atbalsta personāla karjeras plānošanas sistēmu, kurā karavīra iecelšana amatā/rotācija un līguma par profesionālo dienestu pagarināšana tiek veikta, balstoties uz NBS vadības simpātijām, nevis karavīra militāro izglītību, iepriekšējo pieredzi un spējām;

- kuri nespēj nodrošināt efektīvu NBS bruņojuma uzskaites organizāciju;

- kuru organizēto militāro mācību biežums būtiski pārsniedz padotā personāla spējas, kas noved pie iepriekš pieļauto kļūdu sistemātiskas atkārtošanas un veicina personāla psiholoģisku “izdegšanu”;

- kuri uzskata, ka pienākumi ir tikai padotajiem, un aizmirst, ka pašiem ir jāievēro vienlīdzības princips, kā arī jābūt paraugam padotajiem ētisko normu un disciplīnas ievērošanā.

Mani novērojumi liecina, ka komandieru (priekšnieku) karjeras izaugsme, kuri pieļāvuši šādu rīcību, turpinās bez ierobežojumiem. Tas liek man izdarīt secinājumus, ka AM un NBS šādu situāciju atzīst par pieņemamu un atbilstošu valsts aizsardzības politikas prasībām, kas savukārt komandieriem (priekšniekiem) rada pārliecību par to nesodāmību un veicina visatļautību.

Uzskatu, ka aizsardzības resorā ir apzināti radīta situācija, kas vērsta uz sistēmā konstatēto problēmu ignorēšanu un/vai to apzinātu slēpšanu. Manuprāt, tas liecina par sistēmas degradāciju, jo ilgstoši nespēju saskatīt to, ka kāds būtu ieinteresēts veikt mērķtiecīgas aktivitātes, lai mainītu šo situāciju.

NBS apzināti veicina konformisma izplatību, jo jebkurš karavīrs, kurš atļausies izteikt viedokli, kas nesakrīt ar komandiera (priekšnieka) viedokli un atļausies cīnīties par savu tiesību aizstāvību - automātiski zaudēs karjeras izaugsmes perspektīvas un nokļūs “melnajā sarakstā”.

Karavīru vidē NBS jau tiek dēvēts par “ģimenes uzņēmumu”, jo, pildot dienesta pienākumus, ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai neviļus neaizvainotu kāda komandiera (priekšnieka) sievu, mīļāko, draugu vai citu labu paziņu (kuru ir ļoti daudz) u.tml., kas var ietekmēt turpmākā dienesta gailu.

Militārās parādes, patriotiskas frāzes un citas publicitātes aktivitātes, kas vērstas, lai sabiedrībai radītu ilūziju par augsto disciplīnas un kaujas gatavības līmeni NBS, var veicināt atsevišķu indivīdu politisko un/vai militāro karjeru, nevis sekmēt NBS reālo spēju attīstību. Iespējams, ka tas darīts ar nodomu, jo “nezināšana ir spēks”.

Patieso situāciju par NBS notiekošo sabiedrība tāpat neuzzinās, jo datiem par konstatētajām problēmām/pārkāpumiem tiks piemērots vismaz ierobežotas pieejamības informācijas statuss, kuru nepieciešamības gadījumā pagarinās vismaz līdz brīdim, kamēr vadošās amatpersonas ieņems savus amatus (vai ilgāk).

Karavīru tiesības informēt sabiedrību par problēmām NBS ir strikti ierobežotas ar NBS vadības rīkojuma dokumentiem. Gadījumā, ja informācija par kādām problēmām NBS tomēr kļūs zināma sabiedrībai, tad AM/NBS amatpersonu komentāri, kā vienmēr, būs ļoti vispārīgi un izvairīgi.

Pēc manām domām, tieši informācijas trūkums par notiekošo NBS arī ir tas patiesais augstā sabiedrības uzticības reitinga pamats. Kādas sekas var būt bruņoto spēku glorificēšanai bez faktiska pamata, uzskatāmi nodemonstrēja Krievijas agresija Ukrainā, kad atklājās Krievijas bruņoto spēku patiesās kaujas spējas!

Laužot līgumu par profesionālo dienestu, es būtiski zaudēšu iespējamās izdienas pensijas apmēru un sociālās garantijas. Man būs arī jāatmaksā atlikusī mācību maksas summa, tomēr atalgojums un plašais sociālo garantiju klāsts nevar kompensēt manu iekšējo pārliecību par notiekošo NBS. Pieļauju, tas izklausīsies neticami, bet finansiālie labumi un sociālās garantijas nebija noteicošais faktors manai izvēlei kļūt par karavīru, tas bija mans aicinājums, uz kuru es mērķtiecīgi gāju.

Lūdzu informēt mani par šī ziņojuma saņemšanu, jo man ir pamatotas šaubas, ka NBS Apvienotā štāba Personāla departaments (J-l) Jums nosūtīs manai atvaļināšanai nepieciešamo informāciju, norādot atvaļināšanas iemeslus tādā formātā, kādā tic atspoguļoti šajā ziņojumā. Pieredze liecina, ka NBS informāciju augstākstāvošajiem nodod tikai tādā saturā, kas ir izdevīgs komandieriem (priekšniekiem) un karavīra viedoklis vispār netiek uzklausīts, vai arī interpretēts vadībai izdevīgā manierē.

Gadījumā, ja Jums sniegs informāciju, ka, piemēram, man nav manai dienesta pakāpei atbilstošās civilās un militārās izglītības, mana veselības kapacitāte neatbilst amatam nepieciešamajai, mans fiziskās sagatavotības pārbaudes rezultāts ir “vāji" (nesekmīgs), es nespēju “trāpīt mērķī” ar man piesaistītajiem dienesta ieročiem, man ir liegta pieeja valsts noslēpumam vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas/Eiropas Savienības klasificētajai informācijai, ka dienesta laikā NBS esmu saukts pie disciplinārās atbildības vai pret mani uzsākts kriminālprocess (kriminālprocesa uzsākšana NBS ir “populārs” iemesls atvaļināšanās ziņojuma iesniegšanai) - tie būs meli.

Situācijā, ja šī ziņojuma saņemšanas apstiprinājums netiks saņemts, tad to personīgi nosūtīšu Jūsu birojam. Uzskatu, ka jebkāda rīcība no NBS amatpersonu puses liegt iesniegt šo ziņojumu ir pretlikumīga.

Man nav ne mazāko ilūziju, ka šis ziņojums, kaut ko izmainīs aizsardzības sistēmā, jo tā ir ilgstoši un mērķtiecīgi veidota par to, kas tā tagad ir. Sistēmai ir vienkāršāk atbrīvoties no “nevēlama" karavīra (vēlams, demonstratīvi, lai citiem būtu brīdinājums nedarīt “līdzīgas muļķības"), nevis mainīt tās būtību. Lai mainītu sistēmu, ir jābūt gatavam atzīt problēmas un pieņemt nepopulārus lēmumus, kas viennozīmīgi radīs nelabvēļu skaita pieaugumu, kuriem var būt reālas iespējas “pabojāt” turpmāko (militārās vai politiskās) karjeras izaugsmi. Prognozēju, ka lielā steigā (tātad pavirši) veidotais Valsts aizsardzības dienests parādīs daudzas aizsardzības sistēmas problēmas, jo “īlenu maisā nenoslēpsi”! Jebkurā gadījumā es centos pateikt to, ko Jūs nekad nedzirdēsiet no NBS vadības puses.

Apzinos, ka šī informācija “nesoļo vienā ierindā” ar Jūsu publiskajiem paziņojumiem par Aizsardzības nozares sasniegumiem Jūsu vadības laikā, tomēr priekšvēlēšanu kampaņas laikā Jūs arī pavēstījāt, ka neatbalstāt populismu, panākumu pierakstīšanu sev un kļūdu novelšanu citiem. Iespējams, ka man vēl būs iespēja pārliecināties par Jūsu darbu atbilstību vārdiem.

* Ziņojums ir ticis iesniegts nu jau bijušajam aizsardzības ministram Artim Pabrikam pagājušā gada rudenī

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Šprotes nepieņems cūku labturības prasības

FotoJa kādam ir klusas aizdomas, ka mēs te sēdēsim un gaidīsim vēl vienu okupāciju – jums ir jālasa tālāk. Ja kāds domā, ka virsrakstā pieminētais dzīvnieks ir nacionālā naida kurināšana – lasiet, lasiet… Starp citu, likums par cūku labturības prasībām ik pa laikam tiek pilnveidots. Meklējiet rakstos. Kas attiecas uz šprotēm – tās ar cūkām kopā neiet ne pēc dzīvesveida, ne pēc garšas. Un jūs labi saprotat, ko šo rindu autors ar to ir domājis.
Lasīt visu...

6

Ja reiz prezidents dod „mājienu ar mietu”, tad mēs, protams, atvainosimies

FotoLsm.lv 24.februārī Ukrainas kara gadadienā savā komiksu sadaļā publicēja autores Gundegas Evelones "Cūku komiksu" ar nosaukumu "Ukrainai ir jāuzvar". Šie komiksi ir zīmējumi par aktuālo Latvijā un pasaulē. Komiksam ir sava "cūku" izcelsmes leģenda, kas atrodama pie katra jaunākā komiksa. Faktiski cūka komiksā var būt ikviens no mums. 
Lasīt visu...

21

Izglītības reforma kā valsts pārvaldes vājuma spoguļattēls

FotoProblēmas VAS “Pasažieru vilciens” darbībā un neauglīgās diskusijas par skolu reformu kārtējo reizi apliecina valsts izpildu varas ieslīgšanu pamatīgā attīstības krīzē, taču šis fakts netiek īsti pat atzīts. Līdz ar to iztrūkst kritiskas analīzes.
Lasīt visu...

21

Vai birokrāts - mūsu kungs?

FotoDomājams, katram no iedzīvotājiem kādreiz ir iezibsnījusi doma, kāpēc ir jāmaksā nodokļi? Nodokļu maksāšanas jēga būtībā ir savākt resursus tajās nozarēs, kas prasa lielus ieguldījumus. Ne velti nodokļus vispirms sāka maksāt tur, kur bija lieli apūdeņošanas darbi. Piemēram, izveidoja dambi, lai palu laikos neapplūstu lauksaimniecības zemes.
Lasīt visu...

21

Nepieciešamais ļaunums – 2. daļa: derīgie idioti un jātnieki bez galvas

FotoĻenins aktīvākos fanus partijas iekšējās sarunās nekautrējoties mēdza saukt par noderīgajiem idiotiem - poļeznije idioti
Lasīt visu...

21

Karš kibertelpā

FotoKrievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) ir izmantojis ievainojamību, kas tika atklāta 2023. gada sākumā populārā Čehijas programmatūras giganta “JetBrains” produktā.
Lasīt visu...

21

Gauss – kas viņš ir? Vairāk Ostaps Benders vai Maikls O’Līrijs?

FotoPatiesības mirklis par airBaltic spējām segt obligāciju saistības arvien tuvāk. Attiecīgi arī Gausa retorika arvien nepārliecinošāka un sabiedrības uzmanība saasinātāka.
Lasīt visu...

21

Ak, eglīte...

FotoPēdējās darbdienās pirms Ziemassvētkiem netālu no manām mājām parādījās trīs hektāru kailcirte egļu mežā vietā, kur to galīgi nebiju gaidījis. Līdz likumā noteiktajam galvenās cirtes vecumam šim mežam bija jāaug vēl vairāk nekā 20 gadus, un, kā liecina Valsts meža dienesta dati, arī galvenās cirtes caurmērs (t.i., koku resnums), kas ļautu mežu nocirst ātrāk, vēl nebija sasniegts. Tātad skaidrs, ka šeit veikta sanitārā cirte[1] vai rekonstruktīvā cirte[2]. Tātad mežs nocirsts tāpēc, ka atzīts par bojātu vai neproduktīvu.
Lasīt visu...

12

Tramps esot atkal ko sliktu pateicis. Iespējams. Tomēr - kas notiek Latvijā?!

FotoKatrā valstī ir "stratēģiski svarīgas" jomas. Diemžēl, vērtējot savus kolēģus, ārstus un viņu absolūti toleranto attieksmi pret resertifikācijas procedūru, kas mūsu "de iure" demokrātiskajā valstī gadiem ilgi nav saprotama ne loģiski, ne tiesiski, var secināt, ka liberālās demokrātijas (vai tomēr maskēta totalitārisma) idejas ir pārņēmušas pat mūsu tautas it kā kritiski domājošo daļu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Saeimas deputāti pamazām sāk kaut ko nojaust

Redzot grūti un ļoti dārgi risināmo problēmu apjomu Satiksmes ministrijā, deputāti beidzot nonāca pie atskārsmes, ka ir stipri nokavējuši...

Foto

Nu nevarēja jau cerēt, ka Latvija nesaķers šo „progresīvo” infekciju, bet gan jau pāries arī tā

Bet, klau, esot tādi "progresīvie". Cik lasu soctīklos, tādas sniegpārslas,...

Foto

„Vienotība” ir kā gangrēna uz kādas no ekstremitātēm, kas ir jāamputē, atdalot to no ķermeņa - tautas

Politiskā komunikācija ļoti ietekmē sabiedrības viedokļus un uztveri. Kas...

Foto

Par jaunā „Rail Baltica” dzelzceļa tilta būvniecību: naudas nav, taču būvējam!

Vismaz uzbūvēsim trīs labā krasta balstus ar laidumiem, un tad jau redzēs, varbūt pat saimniecībā...

Foto

"Latvijas pasta" nesmukumi, jeb Linkaita saimniekošanas rezultāti Satiksmes ministrijā nebeidz pārsteigt

Nule pēc virknes skandālu atkāpās "Latvijas pasta" padome. Tā tam arī vajadzēja būt, taču kurš...

Foto

Krievu latvieši, nevis Latvijas krievi: latvietībai jākļūst par lipīgu, pievilcīgu zīmolu

Raksta beigās piedāvāšu neizmantot "Latvijas krievu" vai "Latvijas ukraiņu" terminus, kad runājam par Latvijas pilsoņiem....

Foto

Viss ir lieliski, tikai neprasiet mums neko par tiem 200 miljoniem eiro, ko mums vasarā atkal vajadzēs no nodokļu maksātāju kabatas!

Apkopojot 2023.gada nozīmīgākos statistikas datus...

Foto

Dzintars izēd Kiršteinu - un kas tālāk?

Vēl tikai slinkais nav uzrakstījis par Aleksandra Kiršteina izlingošanu no pašpasludinātās nacionālās apvienības (NA). Iespraudīšu arī savus ķešā aizķērušos...

Foto

Kāpēc LTV nespēj un nevēlas raidījumus organizēt efektīvi un operatīvi?

Latvijas televīzija aktīvi jau vairākas dienas reklamē 6.februāra raidījumu ar konkrēta "viesa" piedalīšanos. Viņš nav izcils zinātnieks,...

Foto

"Pasažieru vilciena" valde atrod "pārmijniekus"

Izcils „ViVi” valdes paziņojums! Tikai vienā teikumā ir izdevies pierādīt visu savu nekompetenci. AS "Pasažieru vilciens" jaunajai padomei laikam vairs nebūtu...

Foto

Briškena politiskās bezatbildības un profesionālās nespējas dēļ ir apdraudēta turpmākā Latvijas reģionu ekonomiskā attīstība

Nacionālā apvienība (NA) rosina izteikt neuzticību satiksmes ministram Kasparam Briškenam (Progresīvie), to...

Foto

Re, cik smuki es varu izteikties arī par skolu slēgšanu (bet tās vienalga tiks slēgtas)

Skola ir kas vairāk par ēku pagasta vai pilsētas vidū. Diskusijām...

Foto

Ja iedzīvotājiem jāgatavo sava 72 stundu soma, tad sabiedrība grib redzēt, kā savu “somu” kārto valsts

72 stundu soma un klausies radio! Mani šis nemierina. Ne...

Foto

Gulags pie apvāršņa

Krievijas Valsts domes valdošās frakcijas “Vienotā Krievija” deputāts ar ģenerāļa uzplečiem Andrejs Guruļovs neslēpj, ka jāatjauno gulaga tipa nometnes, lai tie, kas iekšzemē...

Foto

Skola, kurai paveicās

Varbūt zinošie apzinās, ka tuvojas kas neizbēgams, un tāpēc, laikus atkāpjoties, tiek "dedzināti tilti", vien žēl, ka šīs ugunis mums tiek pasniegtas kā nepieciešamība mūsu tumsonības...

Foto

Pilnmēness mistērijas

To, ka Mēnesim ir ietekme uz planētas Zemes dzīvi un arī cilvēku psihi, mūsu senči tika pamanījuši jau sen. Latvijā dzīvojošiem ir it sevišķi...

Foto

Svarīgi nekļūt atkarīgiem no svešas žēlastības!

Ir kāds vēsturisks janvāra datums, kuru parasti aizēno gan barikāžu laiks, gan, mazliet mazāk, arī 13.janvāra nemieri. Gan nesenie, gan...

Foto

Par atbildību pašreizējā haosa un nebūšanu sakarā pasažieru vilcienu satiksmē

Tā kā 15 gadus nostrādāju VAS "Latvijas dzelzceļš" atbildīgā amatā, tad man ir gana daudz pieredzes...

Foto

Krišjānis Kariņš kļūst par apkaunojumu Latvijas politikai un arī savai partijai

Saeimas deputātu grupas vizīte Ķīnā un Krievijas graudu tranzīts caur Latviju pēdējās nedēļās ir politiskās...

Foto

Atkal

Atkal zobens pacēlies pār dažām skolām, šoreiz Kurzemes pusē. Aizķēra, jo vienā no tām savlaik esmu strādājusi. Laikam vēršot ciet. Nē, vēl jau nekas neesot...

Foto

Īss komentārs par uzņēmēja Guntara Vītola izteikto viedokli “airBaltic” un tā nulles vērtības sakarā

Viss ir pareizi, un žetons Guntaram par drosmi, tikai jebkuram cilvēkam, kuram...

Foto

Kas mums pieder?

Valsts esot mēs, mēs esot bagāti - mums pieder meži, vien koku cenas mums ir augstākas kā Norvēģijā un Zviedrijā, mums pieder spēkstacijas,...

Foto

Vienu sabiedrisko mediju mums būs daudz vienkāršāk kontrolēt un komandēt nekā divus!

Ceturtdien Saeimā galīgajā lasījumā gandrīz vienprātīgi atbalstīja Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanu no...

Foto

Tā kā KNAB Straume ir piebarots, Kariņš bez bažām var par nodokļu maksātāju naudu doties priekšvēlēšanu braucienā uz Valmieru

2024. gada 17. janvārī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš dosies reģionālajā...