Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Esmu guvusi apliecinājumu tam, ka Latvijas ideālistu un taisnības cīnītāju radīto partiju “Likums un Kārtība” ar vēlāko nosaukumu “Katram un Katrai” šobrīd mēģina piesavināties sveši spēki. Tikai tā var izskaidrot valdes locekļu “viltīgo gājienu”, mēģinot reģistrēt Uzņēmumu reģistrā tādus statūtu grozījumus, par kuriem pat netika piedāvāts balsot  pārstāvju sapulcē 2023.gada 26.martā. 

Partijas valde vēlējās noteikt, ka turpmāk tā varēs pati lemt par partijas dalību partiju apvienībās. Partijas pārstāvju sapulcē biedriem tika paziņots tikai par to, ka statūtu grozījumi ir vajadzīgi partijas nosaukuma maiņai, nekādi citi grozījumi biedriem netika pieteikti. Tas nozīmē, ka Agrim Freifaltam, Raimondam Lazdiņam, Solvitai Zvidriņai, Katrīnai Killai un citiem valdes locekļiem bija vēlme noslēpt no publicitātes savu nodomu pa kluso pievienot mūsu partiju kādam citam politiskam spēkam – loģiski, ka, apvienojot partijas un radot kopīgu partijas apvienības valdi ar, piemēram, Aināru Šleseru, mūsu politiskais spēks kļūtu par viņa partijas piedēkli, turklāt ar valsts finansējumu. Par laimi šādi statūtu grozījumi nav atļauti ar likumu – uz to ir norādījis Uzņēmumu reģistrs, atsakoties reģistrēt valdes locekļu sagatavotos dokumentus.

Otrs Uzņēmumu reģistra konstatētais pārkāpums arī ir ievērības cienīgs: neskatoties uz to, ka pārstāvji kongresā nobalsoja par 9 valdes locekļiem, kuru sastāvā biju arī es – Karina Sprūde, mani partijas kolēģi no valdes reģistram iesniedza informāciju tikai par 8 valdes locekļiem un mana apliecinājuma, kuru es parakstīju, starp dokumentiem nav. Tas nozīmē, ka valde ir mēģinājusi iesniegt Uzņēmumu reģistram pārstāvju sapulces protokola viltojumu, sniedzot nepatiesas ziņas valsts iestādei.

Mūsu partija tika dibināta aizliegumu un komandantstundu laikā – kad partijas dibinātāji mēroja kilometrus, lai tiktu līdz notāram, starp viņiem nebija ne Raimonda Lazdiņa, ne Solvitas Zvidriņas, nedz saimnieku oligarhu. Ieraugot to, ka mūsu degsme, mūsu idejas un ideāli tomēr ir izauguši par lielu spēku, viņi sāka iznīcināt to no iekšienes, pazemojot biedrus un bez paskaidrojumiem slēdzot ārā no partijas tās dibinātājus. Partijas jaunais darbības virziens esot – kļūt par “Trojas” zirgu valdības iekšpusē. Kā gan tas būtu iespējams? Tikai un vienīgi, kļūstot par donoru kādai no Saeimā ievēlētajām partijām, kura veido vai vēl tikai veidos valdību.

Ikdienā nodarbojoties ar intrigām, ar draudiem, ar šantāžu, viņi sāka pamazām okupēt mūsu partiju un nu jau jūtas tajā kā saimnieki. Viņiem vairs nav vajadzīgi partijas dibinātāji, viņiem ir vajadzīga mūsu izveidotā un izauklētā partija kā juridiska vienība, kuru var izmantot, pārdot, pievienot un visādi citādi izrīkoties pēc patikas. Neskatoties uz to, ka no manis kā no valdes locekles tiek slēpti partijas noslēgtie līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un darbiniekiem, manā rīcībā tomēr ir nonākusi informācija par iespējamiem pārkāpumiem valsts finansējuma izlietošanas kārtībā, un šodien esmu vērsusies KNAB ar lūgumu pārbaudīt informāciju un novērst nodokļu maksātāju līdzekļu ekonomiski nepamatotu izsaimniekošanu. Ja apstiprināsies informācija par to, ka no partijas kases tiek “izcelta” nauda, partija zaudēs valsts finansējumu līdzīgi, kā tas notika ar Artusa Kaimiņa “shēmām”, – un tas būs tikai pareizi un taisnīgi! No šiem piemēriem var redzēt – valsts finansējums vēl vairāk degradē negodīgus cilvēkus.

Es aicinu partijas biedrus, partijas dibinātājus nepadoties un nebaidīties, bet sākt cīnīties par savu partiju! Es vācu biedru parakstus ārkārtas kongresam, kurā mēs sauksim pie atbildības tos, kas nelietīgi izmanto cilvēku cerības uz labāku Latviju.

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS

Reģ. Nr. 90000270634, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālrunis 67031703

e-pasts: [email protected], www.ur.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā 14.04.2023.  Nr. 10-10/31058

Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI",

vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013,

Bruņinieku iela 12 - 28, Rīga, LV-1001

Par izmaiņu ierakstīšanas politisko partiju reģistrā atlikšanu

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre Lilita Strode, izskatot saņemtos dokumentus, konstatēja un secināja:

1. 05.04.2023. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts politiskās partijas Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI", vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013 (turpmāk – Partija), pieteikums un tam pievienotie dokumenti par izmaiņu ierakstīšanu politisko partiju reģistrā.

2. Partijas dokumentos tika konstatēti trūkumi, kas novēršami šajā lēmumā norādītajā termiņā:

2.1. Pieteikumam par izmaiņu reģistrēšanu (P3 veidlapa, turpmāk – Pieteikums) pievienots Partijas 26.03.2023. Kopsapulces/pārstāvju sapulces protokols (turpmāk – Protokols), kurā norādīts uz Kopsapulces darba kārtību, Kopsapulces sasaukšanas kārtību, Kopsapulces kvorumu, Kopsapulces lēmumiem un balsojumiem Kopsapulcē.

Atbilstoši Partijas statūtu 6.2 punktam, Kopsapulce ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija, savukārt statūtu 6.3.punktā noteikts, ka Kopsapulces pienākumus pilnā apjomā var pildīt arī no biedru kopskaita ievēlēta Pārstāvju sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde.

Tādējādi kopsapulces kompetencē esošo jautājumu izlemšanai valde tiesīga sasaukt gan biedru Kopsapulci, gan Pārstāvju sapulci. Ne Politisko partiju likums, ne Partijas statūti neparedz institūciju – Kopsapulci/pārstāvju sapulci. Ja biedru sapulce tiek organizēta Kopsapulces formā, tad tās kvorumu nosaka, ņemot vērā kopējā biedru skaita, savukārt, ja sapulce tiek organizēta Pārstāvju sapulces formā, tad kvorumu nosaka pēc to pārstāvju skaita, līdz ar to Protokolā skaidri un nepārprotami nosakāms, kādā formā sapulcē tiek organizēta. Ja tā ir organizēta Pārstāvju sapulces formā, tad piesakot izmaiņas statūtos un valdes sastāvā, Pieteikumam pievienojams Partijas Pārstāvju sapulces protokols vai tā izraksts un tajā jāatspoguļo Pārstāvju sapulces sasaukšanas kārtība, tās darba kārtība, kvorums, Pārstāvju sapulces lēmumi un pārstāvju balsojums

Pretēji augstāk norādītajam, attiecībā uz pārstāvju sapulci Protokolā lietots  jēdziens Kopsapulce, līdz ar to minētais dokuments satur pretrunīgu informāciju par institūciju, kuras sapulce ir notikusi 26.03.2023.

2.2. Saskaņā ar Politisko partiju likuma 33.panta piekto daļu jautājumos, kas saistīti ar partijas biedru sapulces sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu un atzīšanu par spēkā neesošiem, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu. Šā likuma 37.panta 4.1 daļā noteikts ziņu apjoms, kas norādāms biedru sapulces protokolā. Saskaņā ar tās 2. un 4.punktu protokolā cita starp norāda institūciju (personu), kas sasauca sapulci, laiku, kad biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un paziņošanas veidu;

Partijas Protokolā nav norādīts. Kas ir sasaucis sapulci, kā arī datums, kad biedriem paziņots par sapulci un paziņošanas veids. Protokolā ir tikai norāde uz statūtos noteikto kārtību, taču nenorādot konkrēti veidu, kā tika biedriem paziņots par konkrēto - 26.03.2023. biedru sapulci.

Tāpat Protokolā nav norādīts balsojums par sapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas locekļu ievēlēšanu. Minētā norādīšanu biedru sapulces protokolā nosaka   Biedrību un nodibinājumu likumu. 37.panta 4.1 daļas 9.punkts.

2.3.Saskaņā ar Protokola 7.punktu sapulce ir nobalsojusi par jaunas valdes 9 locekļu sastāvā ievēlēšanu, taču ierakstīšanai politisko partiju reģistrā pieteikti tikai 8 valdes locekļi, līdz ar to Partija nav ievērojusi Politisko partiju likuma 19.panta 2.1 daļu, atbilstoši kurai valdes locekļa ievēlēšana vai viņa pilnvaru izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu un katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli.

Partija ierakstīšanai politisko partiju reģistrā nav pieteikusi 26.03.2023. sapulcē valdē ievēlēto valdes locekli  K.Sprūdi, tāpat Pieteikumam nav pievienots biedru sapulces lēmums par minētās personas atsaukšanu no valdes locekļa amata vai personas paziņojumu par amata atstāšanu, kas būtu par pamatu nepieteikt minēto personu ierakstīšanai politisko partiju reģistrā. 

2.4. Partijas statūtu jaunās redakcijas 6.17.13. punkts, kas paredz, ka valdes kompetencē ir lemšana par partijas dalību partiju apvienībās, ir pretrunā ar Politisko partiju likuma 33.panta trešās daļas 5.puktu, saskaņā ar kuru  lēmuma pieņemšana par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā ir biedru sapulces kompetencē. Ņemot vērā, ka lēmuma pieņemšana par dalību partiju apvienībās attiecināma arī uz partiju apvienības dibināšanu, šāda lēmuma pieņemšanas var būt tikai biedru sapulces kompetencē.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 2.10 pantu, 2.14 pantu, 18.1 panta ceturto daļu un 18.5 pantu un Politisko partiju likuma 20. panta trešo daļu,

nolēma:

1) Atlikt ieraksta izdarīšanu par politiskās partijas Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI", vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013, izmaiņām politisko partiju reģistrā.

2) Noteikt termiņu trūkumu novēršanai - 13.07.2023. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, valsts nodeva maksājama atkārtoti.

Šis lēmums stājas spēkā 2023. gada 14. aprīlī.

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu un Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram iesniegumu Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011.

Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre L.Strode

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Iestājamies par tradicionālu ģimeni, mudinām parakstīties pret partnerības institūta ieviešanu

FotoCentrālā vēlēšanu komisija ceturtdien, 16. novembrī izlēma laikā no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim rīkot parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likumprojekta “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu.
Lasīt visu...

3

Prasījām kultūrai 66 miljonus, nedabūjām pat trešo daļu, bet papildus piecarpus miljoni mūsu propagandoniem būs!

FotoTikko pieņemtais budžets Kultūras ministrijas atbildībām prioritārajos pasākumos piešķir 17.51 miljonu eiro. Šie atbalsta pasākumi galvenokārt dzēš nozares ugunsgrēkus, kas bijuši redzami gadiem ilgi.
Lasīt visu...

21

Nosodām nevēlamu uzvedību akadēmiskā vidē, jo īpaši attiecībās starp pasniedzēju un studentu

FotoMedijos ir izskanējuši nopietni, pirmšķietami ticami, publiski apgalvojumi par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) pasniedzēja Dmitrija Bočarova nepieņemamām darbībām un seksuālu uzmākšanos attiecībās ar sievietēm, tai skaitā ar nepilngadīgu personu un LU studenti.
Lasīt visu...

21

Dažas pārdomas par Ex-seržanta rakstu “Karš Ukrainā. Vai tiešām strupceļš - un kam?”

FotoRietumeiropa un arvien vairāk arī Centrāleiropa lielākoties joprojām ir Amerikas protektorāts, un šīs valstis atgādina senos vasaļus, tāpēc pats tuvākais amerikāņu uzdevums ir nodrošināt, lai neviena valsts vai valstu kombinācija neiegūtu spēju izraidīt ASV no Eirāzijas vai pat būtiski samazināt tās izšķirošo šķīrējtiesas lomu.
Lasīt visu...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

Diskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret...

Foto

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut...

Foto

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

Uzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas...

Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...