Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Lūdzu rast iespēju sniegt informāciju, vai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (turpmāk - LAU) tiek ievērota labas pārvaldības prakse, kā arī ievērots Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums? 

Ar vārdiem "labas pārvaldības prase" domāta tā, kas minēta Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk - PKC) vadlīnijās: 

https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/1.2_23.2.1_vid-term_darb_strat_vadlinijas_170622.pdf.

Kapitālsabiedrības padomes uzdevums ir apstiprināt vidējā termiņa stratēģiju un uzraudzīt tās izpildi, kas minēts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.pantā. „Padomes uzdevumi:

(1) Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un pārrauga valdes darbību.

(2) Padomes uzdevumi ir šādi:

..

3) apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju un uzraudzīt tās īstenošanu.”

Pēc publiski pieejamās informācijas secināms, ka LAU 2022. gadā nebija veicis izmaiņas stratēģijā un 2022.gada ilgtspējas pārskatā plānoja izstrādāt un 2023.gadā ieviest jaunu stratēģiju.

https://www.lau.lv/uploads/uploads/PAR%20LAU/gada%20parskati/2022/LAU_Ilgtspejas_parskats_2022.pdf

Vai jaunā vidēja termiņa darbības stratēģija, kas atbilstoša LAU faktiskajai situācijai, darbojoties brīvā tirgus apstākļos, ir apstiprināta, ieviesta 2023.gadā? Kur ar tās vadlīnijām vai pašu tās saturu var iepazīties? Ļoti labs piemērs ar pieejamību ir „Latvijas dzelzceļš”, kura stratēģija ir publiski pieejama: https://www.ldz.lv/sites/default/files/LDz-strategija--2021.-2025.pdf.

Vai vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes laikā ir iesaistītas ieinteresētās puses un veikta komunikācija ar ieinteresētajām pusēm, kā to noska PKC vadlīnijas? 

19.Stratēģija ir plānošanas dokuments, kura projekts tiek izstrādāts, savstarpēji sadarbojoties kapitāla daļu turētājam, kapitālsabiedrības padomei vai dalībnieku (akcionāru) sapulcei (ja padome nav izveidota) un kapitālsabiedrības valdei, kā arī tās tieši vai netieši (piemēram, caur sabiedriskās domas pētījumiem) iesaistītajām vai pieaicinātajām ieinteresētajām pusēm (darbinieku pārstāvji, klienti, sadarbības partneri, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, starptautiskās organizācijas).

Ja stratēģija nav ieviesta, tad LAU joporojām strādā pēc vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019. − 2025. gadam, kas paredz darbību atbilstoši valsts deleģēto funkciju veikšanai.

Deleģējuma funkcija pēc publiski pieejamās informācijas LAU nav jau kopš 2023.gada augusta, kad tika uzsākta pēdējā noslēgtā līguma (lotes) darbu veikšana iepirkumā par Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem. 

Secīgi - darbs pēc 2019.-2025.gada stratēģijas nav atbilstošs LAU faktiskajam stāvoklim, PKC vadlīnijām, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. 

Vai budžeta plāns 2024.gadam ir izstrādāts atbilstoši jaunajai vai vecajai vidēja termiņa darbības stratēģijai? 

Kāda ir LAU akcionāra, padomes un valdes atbildība, ja tomēr LAU strādā pēc būtiski neatbilstošas vidēja termiņa darbības stratēģijas?

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...