Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Autotransporta direkcijas (ATD) lēmums lauzt līgumu ar AS "Nordeka" par pasažieru pārvadājumiem maršrutu tīkla daļā "Cēsis" un "Limbaži, Sigulda" nozīmē ne tikai to, ka pasažieriem dažus gadus būs jāsamierinās ar līdzšinējo pārvadātāju un vecajiem autobusiem, bet arī miljonos mērāmiem zaudējumiem valsts budžetam un, iespējams, pasažieru sabiedrisko pārvadājumu sistēmas sabrukumu vairākās maršrutu tīkla daļās arī citur Latvijā.

"Nordeka" par riskiem ir brīdinājusi ATD, esam rakstījuši vismaz četras vēstules, taču nav ne atbildes, ne reakcijas. Izskatās, ka lēmumu pieņēmēji uzvedas gluži kā "Mērnieku laiku" Švauksts, kurš lauzītā vācu valodā bravurīgi pauda savu attieksmi pret naudu "Finf rubel so vai so" - tātad, vienalga, pieci rubļi uz vienu vai otru pusi. Atšķirība tikai tā, ka ATD gadījumā runa ir par miljoniem eiro valsts naudas.

Kā viss sākās?

AS "Nordeka," kas ir viens no vadošajiem pasažieru pārvadātājiem Latvijā, uzvarēja ATD izsludinātajā konkursā par reģionālajiem pārvadājumiem maršrutu tīkla daļā "Cēsis" un "Limbaži, Sigulda". 2021. gada aprīlī "Nordeka" un ATD noslēdza iepirkuma līgumus par pārvadājumiem abās daļās, pakalpojuma sniegšanu bija paredzēts uzsākt 2022. gada 1. jūlijā.

Taču tad Covid-19 pandēmijas dēļ finansējuma piesaiste kļuva izteikti apgrūtināta un pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā kļuva skaidrs, ka piegādāt jaunos autobusus atbilstoši noslēgtajam līgumam plānotajā laikā neizdosies, jo tik īsā laikā neviens ražotājs tos vairs nevarēja piegādāt, ko "Nordeka" attiecīgi nespēja ietekmēt. Līdzīga situācija šobrīd veidojas arī citiem pārvadātājiem, kuri 2023. gada sākumā noslēdza ilgtermiņa līgumus par pārvadājumiem citās tīkla daļās. Cita starpā jāmin, ka līgumu noslēgšanās procesā ATD ņēma vērā globālās situācijas sekas un piešķīra pārvadātājiem garāku sagatavošanās termiņu, nekā to paredzēja iepirkuma nolikums.

2022. gada jūnijā ATD un "Nordeka" noslēdza grozījumus abos līgumos, un saskaņā ar tiem sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana bija jāuzsāk vienu gadu vēlāk, proti, 2023. gada 1. jūlijā. "Nordeka" gan lūdza tikai 5 mēnešu pagarinājumu, bet ATD piešķīra 12 mēnešus. Abās maršrutu tīkla daļās pakalpojumus turpināja sniegt līdzšinējais pārvadātājs - AS "CATA".

Taču tad sākās lēmumu pārsūdzības, "CATA" vērsās ar prasījumiem Administratīvajā rajona tiesā. Sākotnēji tiesvedība ritēja "Nordekai" labvēlīgi, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nams noraidīja "CATA" lūgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu, ar kuru tiktu apturēta starp ATD un "Nordeka" abu noslēgto iepirkuma līgumu grozījumu izpilde, līdz spēkā stājas spriedums, kā arī nolēma izbeigt tiesvedību par "CATA" pieteikumu daļā par starp ATD un "Nordeka" noslēgto iepirkuma līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem. "CATA" šo nolēmumu pārsūdzēja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, kas atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu.

Augstākās tiesas Senāts cita starpā atzina, ka Covid-19 pandēmija un Krievijas karš Ukrainā ietekmēja ekonomisko situāciju, tostarp transportlīdzekļu ražošanu un tirdzniecību, pārvadājumu izmaksas, kā arī finansēšanas pakalpojumus un to pieejamību. Lai arī risku apzināšanās un novērtēšana vispārīgi ir pretendentu atbildība, iesniedzot piedāvājumus, divu tik būtisku ietekmējošu faktoru – pandēmija un karš – vienlaicīga ietekme varētu pārsniegt sagaidāmo risku pat ar vispiesardzīgākajiem aprēķiniem. Šie apstākļi nostādīja pasūtītāju situācijā, kurā bija jāizvērtē, kāds būtu tiesisks un visas intereses līdzsvarojošs lēmums apstākļos, kad laiks nenovēršami jau ir gājis uz priekšu.

ATD regulāri atgādināja par līgumu izpildes termiņiem un pieprasīja atskaites par sagatavošanos līgumu izpildei, lai sāktu sniegt pakalpojumus ar 01. jūliju. Par to "Nordeka" regulāri un savlaicīgi sniedza informāciju ATD un labticīgi turpināja sagatavošanās darbus, veica ieguldījumus 12 miljonu EUR apjomā autobusu iegādē un aprīkošanā un tos atrādīja ATD, saņemot apstiprinājumu, ka uzņēmums ir sagatavojies pārvadājumu veikšanai, ievērojot vienošanās noteikto datumu - 30. aprīli.

Taču tiesāšanās vēl nebija galā, Administratīvajā rajona tiesā ar prasību vērsās SIA "Tukuma auto", lietas apvienoja, izskatīja, un 2023. gada martā Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nams pasludināja spriedumu - grozījumus līgumos starp ATD un "Nordeka" atzina par spēkā neesošiem. Savukārt par "Nordekas" kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāts atteica ierosināt tiesvedību.

2023. gada 8. maijā Administratīvās rajona tiesas spriedums stājās spēkā, un grozījumi "Cēsu" un "Limbažu Siguldas" līgumos tika atzīti par spēkā neesošiem no to noslēgšanas brīža.

Tomēr būtiski ir ņemt vērā Augstākās tiesas Senāta 2023. gada 8. maija rīcības sēdes lēmumā izteikto secinājumu, proti, Administratīvās rajona tiesas sprieduma motīvu daļā ierakstītajam teikumam par pienākuma uzlikšanu lauzt (izbeigt) iepirkuma līgumus nav saistoša spēka attiecībā uz pasūtītājas ATD tālāko rīcību attiecībā uz iepirkuma līgumiem, savukārt ATD jānovērtē aktuālā tiesiskā situācija pēc sprieduma spēkā stāšanās.

Kādas sekas sagaidāmas?

Uzreiz jāsaka – nekas labs nav gaidāms ne uzņēmumam, ne pasažieru pārvadājumu nozarei, ne pasažieriem, ne valsts budžetam un nodokļu maksātājiem.

Runājot par uzņēmumu, jānorāda, ka jaunie autobusi stāv stāvlaukumos un peļņu nenes, to iegādē ieguldīti 12 miljoni EUR, jāmaksā procenti bankām, apdrošināšana utt. Tāpēc pastāv būtiski riski, ka zaudējumu rezultātā "Nordekai" teorētiski var iestāties maksātnespēja. Darīsim visu iespējamo un neiespējamo, lai tā nenotiktu, taču ir jāapzinās arī šādi draudi .

Runājot par nozari, – ja "Nordeka" nespēs pildīt saistības, iedzīvotāji nesaņems pasažieru pārvadājumu pakalpojumu maršrutu tīkla daļās "Pierīga," kur ir būtisks pārvadājumu apjoms, un "Bauska". "Pierīgā" pakalpojumu nodrošina trīs uzņēmumu apvienība, un, no tās aizejot vienam dalībniekam, pakalpojumu vairs nebūs iespējams nodrošināt. Kā ATD risinās jauno krīzi – nav saprotams.

Jānorāda arī, ka jau ir apstrīdēti darbības uzsākšanas pagarinājumi vēl septiņās maršrutu tīkla daļās. Tā kā atkāpes no iepirkuma nolikuma ir analogas tām, kas bija "Nordekai", tad šķiet, ka iestāsies domino efekts... Labs jautājums, vai rezultātā vispār būs uzņēmumi, kas pēc "CATA" termiņa notecējuma spēs kvalificēties jaunajā konkursā.

Runājot par pasažieriem, viņus pašlaik pārvadā un vēl dažus gadus pārvadās "CATA" autobusi, kas, protams, ir novecojuši un neatbilst tām prasībām, kuras tika paredzētas nolikumā un kuras izpildītu "Nordekas" jaunie autobusi. Šāda situācija, ievērojot jauna iepirkuma norises termiņus un līgumu sagatavošanās termiņus, varētu turpināties vēl līdz pat 3-4 gadiem.

Runājot par valsts budžetu, vispirms jānorāda, ka "CATA" pārvadājumi ar vecajiem zemākas kvalitātes autobusiem izmaksā dārgāk un starpība tiks segta no valsts budžeta. Vienā gadā pārmaksa sastādīs aptuveni 1,6 miljonus EUR, četros gados tie būs 6,4 miljoni EUR, pieņemot, ka dīzeļdegvielas cena paliek šā brīža līmenī un to nevajadzēs indeksēt, ko pieļauj pašreizējie ATD īstermiņa līgumi un kas savukārt nav paredzēts desmitgadīgajos līgumos.

Novecojuši ir ne tikai autobusi, bet pat kases aparāti - "CATA" turpināja izmantot ELKLITA BSA-5, kurus pārvadātāji drīkstēja lietot tikai līdz 2021. gada 31. decembrim. Valsts ieņēmumu dienests ir apstiprinājis, ka šādus aparātus vairs lietot nedrīkst, taču līdz šim "CATA" ir turpinājusi likuma ignorēšanu.

No valsts budžeta var nākties atlīdzināt arī zaudējumus "Nordekai", kas izpildīja līguma noteikumus laikā, kad tie bija spēkā. Desmit gados negūtā peļņa un citi tiešie zaudējumi rēķināmi vairāk nekā 6 miljonos EUR. ATD kā pasūtītājs ir atbildīga par noslēgtajiem līgumiem un to grozījumiem, tā nav atbrīvota no zaudējumu atlīdzināšanas, ja pati nolemj izbeigt līgumu darbību pirms termiņa.

Visbeidzot, nav šaubu, ka nākamajā konkursā, ko ATD sola sludināt maršrutu tīkla daļās "Cēsis" un "Limbaži, Sigulda" valstij nāksies pirkt pakalpojumu jau krietni dārgāk, jo šī brīža tirgus tendence ilustrē to, ka autobusu cenas turpina pieaugt, vēl būtiskāk pieaug nepieciešamība kāpināt darbinieku atalgojumu, jo sevišķi, ja runā par autobusa vadītājiem un tehnikas remontu veicējiem.

Vai pastāv izeja?

Jā, situāciju joprojām ir iespējams atrisināt, ja vien lēmumu pieņēmējiem ir griba to darīt. Jāsecina, ka jaunajai ATD vadībai gan tādas nav. Vēl paliek cerība uz Sabiedriskā transporta padomi, kuras funkcijās ir strīdu risināšana sarunu ceļā. Ceram, ka Sabiedriskā transporta padome, līdzīgi ATD, nepeldēs pa straumi, bet ķersies pie būtisku risku novēršanas sabiedriskā transporta sistēmas normālai funkcionēšanai, kā arī nepieļaus ievērojamus zaudējumus un kaitējumu iedzīvotājiem, pārvadātājiem un valstij.

* AS “Nordeka” valdes priekšsēdētājs

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

12

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

FotoAr nelabu sajūtu sekoju medijos publicētajām ziņām par Zolitūdes traģēdijas tiesvedību. Esmu būvinženieris, absolvējis Venecuēlas Centrālo universitāti, un man ir Kārnegija un Melona Universitātes (ASV) maģistra grāds būvinženierijā (ar iespējami augstāko atzīmi).
Lasīt visu...

21

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

FotoANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti publiskajā sektorā, bet labākā proporcija esot Austrijā – 4%. Ieliku šo ziņu Twitter, un tas sāka vārīties. Esot sajaukti āboli ar bumbieriem, un vispār, kas tā tāda par organizāciju?
Lasīt visu...

12

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

FotoŠis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts! Mēs runājām, aicinājām apstāties un pārtraukt LATVJU TAUTAS iznīcināšanas politiku. Taču viss veltīgi. Jūs nevēlējāties mūs sadzirdēt, ieklausīties un saprast - PIETIEK! Tad runāsim citā "valodā" ! Jums saprotamajā!
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...